TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Białystok: Bilety przyjadą z Częstochowy
TransInfo.pl - Opublikowano: 22.03.2016 12:38:30

Miasto Białystok informuje o rozstrzygnięciu przetargu na zakup biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych oraz druków wezwania do zapłaty

Miasto Białystok informuje o rozstrzygnięciu przetargu na zakup biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych oraz druków wezwania do zapłaty

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1) biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych obowiązujących w Białostockiej Komunikacji Miejskiej o parametrach:

a) ilości 101 015 bloczków - zestawienie ilościowe biletów zgodnie z Załącznikiem Nr 5

do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych rodzajów biletów jak również ewentualnej zmiany nadruku cen, nie zmieniając ogólnej liczby bloczków.

b) bilety powinny być produkowane w klejonych bloczkach, po 100 szt. w bloczku,

c) wymiary biletów: 35 mm x 70 mm,

d) do produkcji biletów należy użyć papieru offsetowego o gramaturze 100 g/m2 lub 120 g/m2

z barwionymi włóknami, nakładanymi na etapie produkcji papieru, widocznymi w świetle UV (niebieskie i żółte), a także zastrzeżonym dla Wykonawcy znakiem wodnym,

e) numer i serię biletu należy nadrukować czerwoną farbą fluorescencyjną, dającą efekt promieniowania w UV,

f) hologram w formie paska pionowego o szerokości 4 mm, wgrzany metodą hot stampingu zarejestrowany w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Producentów Hologramów IHMA,

2) druków Wezwanie do zapłaty według wzoru przedstawionego w Załączniku nr 7 do SIWZ

o parametrach:

a) papier samokopiujący: oryginał - kolor biały, kopia - kolor zielony,

b) format - 148 x 210 mm,

c) objętość bloczka - 50 kompletów x 2 karty,

d) oprawa - perforacja na oryginale i kopii, szycie drutem,

e) seria F rozpoczynająca się od numeru 482 601,

f) ilość - 800 bloczków.

2. Wymagania dotyczące dostarczenia przedmiotu zamówienia:

1) całość zamówienia podzielona będzie na trzy dostawy,

2) dostawa pierwszej partii biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych oraz druków Wezwanie do zapłaty - zakres ilościowy i asortymentowy został określony w Załączniku nr 5 do SIWZ - powinna być zrealizowana w terminie do 18 dni od daty podpisania umowy (zgodnie ze złożoną ofertą),

3) wielkość i asortyment dwóch kolejnych dostaw biletów oraz druków zostaną sprecyzowane przez Zamawiającego w formie pisemnej z dwutygodniowym wyprzedzeniem,

4) dostawy biletów i druków odbywać się będą do magazynu Zamawiającego na ul. Składową 11 w Białymstoku, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

5) bilety powinny być dostarczone w paczkach maksymalnie po 500 bloczków o jednakowych nominałach z oznaczeniem rodzaju biletu,

6) druki powinny być dostarczone w paczkach maksymalnie po 40 bloczków,

7) zamawiający wymaga właściwego zabezpieczenia przedmiotu zamówienia w czasie przewozu od Wykonawcy do magazynu Zamawiającego

W przetargu złożono łącznie 2 oferty (Oferta z najniższą ceną: 105665,15 / Oferta z najwyższą ceną: 113272,20). Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o., Al. NMP 52, 42-200 Częstochowa z ceną 105665,15 PLN.


Sprawdź też:
bilety

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.