TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Białystok: Bilety przyjadą z Częstochowy
TransInfo.pl - Opublikowano: 22.03.2016 12:38:30

Miasto Białystok informuje o rozstrzygnięciu przetargu na zakup biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych oraz druków wezwania do zapłaty

Miasto Białystok informuje o rozstrzygnięciu przetargu na zakup biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych oraz druków wezwania do zapłaty

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1) biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych obowiązujących w Białostockiej Komunikacji Miejskiej o parametrach:

a) ilości 101 015 bloczków - zestawienie ilościowe biletów zgodnie z Załącznikiem Nr 5

do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych rodzajów biletów jak również ewentualnej zmiany nadruku cen, nie zmieniając ogólnej liczby bloczków.

b) bilety powinny być produkowane w klejonych bloczkach, po 100 szt. w bloczku,

c) wymiary biletów: 35 mm x 70 mm,

d) do produkcji biletów należy użyć papieru offsetowego o gramaturze 100 g/m2 lub 120 g/m2

z barwionymi włóknami, nakładanymi na etapie produkcji papieru, widocznymi w świetle UV (niebieskie i żółte), a także zastrzeżonym dla Wykonawcy znakiem wodnym,

e) numer i serię biletu należy nadrukować czerwoną farbą fluorescencyjną, dającą efekt promieniowania w UV,

f) hologram w formie paska pionowego o szerokości 4 mm, wgrzany metodą hot stampingu zarejestrowany w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Producentów Hologramów IHMA,

2) druków Wezwanie do zapłaty według wzoru przedstawionego w Załączniku nr 7 do SIWZ

o parametrach:

a) papier samokopiujący: oryginał - kolor biały, kopia - kolor zielony,

b) format - 148 x 210 mm,

c) objętość bloczka - 50 kompletów x 2 karty,

d) oprawa - perforacja na oryginale i kopii, szycie drutem,

e) seria F rozpoczynająca się od numeru 482 601,

f) ilość - 800 bloczków.

2. Wymagania dotyczące dostarczenia przedmiotu zamówienia:

1) całość zamówienia podzielona będzie na trzy dostawy,

2) dostawa pierwszej partii biletów jednorazowych i wieloprzejazdowych oraz druków Wezwanie do zapłaty - zakres ilościowy i asortymentowy został określony w Załączniku nr 5 do SIWZ - powinna być zrealizowana w terminie do 18 dni od daty podpisania umowy (zgodnie ze złożoną ofertą),

3) wielkość i asortyment dwóch kolejnych dostaw biletów oraz druków zostaną sprecyzowane przez Zamawiającego w formie pisemnej z dwutygodniowym wyprzedzeniem,

4) dostawy biletów i druków odbywać się będą do magazynu Zamawiającego na ul. Składową 11 w Białymstoku, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

5) bilety powinny być dostarczone w paczkach maksymalnie po 500 bloczków o jednakowych nominałach z oznaczeniem rodzaju biletu,

6) druki powinny być dostarczone w paczkach maksymalnie po 40 bloczków,

7) zamawiający wymaga właściwego zabezpieczenia przedmiotu zamówienia w czasie przewozu od Wykonawcy do magazynu Zamawiającego

W przetargu złożono łącznie 2 oferty (Oferta z najniższą ceną: 105665,15 / Oferta z najwyższą ceną: 113272,20). Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o., Al. NMP 52, 42-200 Częstochowa z ceną 105665,15 PLN.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
bilety
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.