TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Bieruń będzie miał Centrum Przesiadkowe
TransInfo.pl - Opublikowano: 18.11.2019 11:30:17
Bieruń będzie miał Centrum Przesiadkowe

Bieruń pozyskał ponad 2,6 mln zł dofinansowania na Centrum Przesiadkowe.

Miasto Bieruń otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 629 171,63 zł na realizację projektu pn. "Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dzięki pozyskanym środkom zrealizuje kolejny szeroko zakrojony projekt o łącznej wartości 3 093 143,09 zł.

Projekt zakłada przystosowanie dworca autobusowego w Bieruniu Starym na Centrum Przesiadkowe i olbrzymią rozbudowę infrastruktury rowerowej w mieście.

Metamorfoza dworca autobusowego obejmująca mi.in.:

  • Utworzenie wiaty rowerowej

  • Posadowienie toalety kontenerowej (przystosowanej również dla osób niepełnosprawnych)

  • Gruntowny remont tzw. Kadłuba

Przy dworcu autobusowym powstanie nowoczesna wiata rowerowa, a do tego powstanie 3 400 metrów infrastruktury rowerowej, a w tym: dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczonych oznakowaniem poziomym tras rowerowych na jezdniach.

Wartość całej (wielozadaniowej) inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Natomiast wartość dofinansowania z RPO WSL to ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych.

I i II etap

Warto podkreślić, że wymieniona powyżej lista zadań zrealizowana zostanie w ramach drugiego etapu projektu pn.: "Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary".

Obecnie trwa natomiast realizacja pierwszego etapu tego projektu, na który Gmina Bieruń również pozyskała ogromne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W ramach pierwszego, aktualnie realizowanego etapu projektu, wykonywane są następujące zadania:

  • Kompleksowy remont budynku Dworca PKP w części nowobieruńskiej miasta i przystosowanie go na potrzeby Centrum Przesiadkowego (Obecnie trwa etap projektowania, roboty budowlane rozpoczną się w przyszłym roku),

  • Budowa opartego o innowacyjny system nadążny oświetlenia drogi rowerowej (prawie120 punktów świetlnych) – od ulicy Kościelnej do ulicy Baryki (obecnie trwa etap uzyskiwania wymaganych pozwoleń),

  • Budowa ciąg pieszo-rowerowy, łączącego obecną drogę rowerową (przy Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Ścierniach) z ulicą Św. Kingi, prowadzącą do Starostwa Powiatowego w Bieruniu (rozpoczęły się już prace budowlane).

  • Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Węglowej, która skomunikowała ścieżkę rowerową łączącą część starobieruńską i nowobieruńską z Plantami Karola (inwestycja została już zrealizowana

Na pierwszy etap projektu pn.: "Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary" gmina pozyskała prawie 6 milionów 300 tysięcy złotych. Koszt realizacji wszystkich zadań wchodzących w skład tego etapu projektu to blisko 8 milionów złotych.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
unia
węzeł
Bieruń