TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Bilet uczniowski dla wszystkich bydgoskich uczniów
TransInfo.pl - Opublikowano: 26.08.2019 16:30:26
Bilet uczniowski dla wszystkich bydgoskich uczniów; fot. UM Bydgoszcz

W tym roku miasto rozszerzyło ofertę biletu uczniowskiego - także o szkoły ponadpodstawowe.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów od marca zeszłego roku korzystają z tańszych biletów okresowych na komunikację miejską. Decyzją Rady Miasta z biletów okresowych w cenie 10zł (miesięczny lub 30 dniowy) lub 100 zł (roczny) skorzystają także uczniowie szkół ponadpodstawowych. Bilety będą dostępne już od 1 września.

Bilety okresowe dla uczniów zostały wprowadzone w marcu 2018 roku. Bilety w cenie 10 zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100 zł (roczny) początkowo przysługiwały uczniom zamieszkałym w Bydgoszczy, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

W tym roku miasto rozszerzyło ofertę biletu uczniowskiego. Od 1 września z tańszych biletów okresowych skorzystają także uczniowie liceów, techników i szkół branżowych aż do ukończenia szkoły, maksymalnie do 20 roku życia.

Biletowe statystyki

Od początku funkcjonowania biletu uczniowskiego oraz biletu bydgoskiego malucha z biletu miesięcznego w cenie 10 zł młodzi skorzystali ponad 75 tysięcy razy.

Z kolei z biletu rocznego, dzięki któremu uczniowie mogą jeździć za nieco ponad 8 zł miesięcznie, ponad 5 tysięcy razy.

Bilety okresowe kodowane są na Bydgoskiej Karcie Miejskiej, a dokumentem uprawniającym do korzystania z nich będzie ważna legitymacja szkolna z wpisanym bydgoskim adresem zamieszkania.

Procedura wydania Bydgoskiej Karty Miejskiej – po raz pierwszy:

W sprawie otrzymania nowej karty imiennej BKM należy przedłożyć:

- wypełniony wniosek

- zdjęcie o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm, (zdjęcie można wykonać nieodpłatnie przy składaniu wniosku w punkcie ul. Toruńska 174 A),

- dowód osobisty, paszport, a w przypadku młodzieży szkolnej ważna legitymacja szkolna (do wglądu przy składaniu wniosku),

- znajomość numeru PESEL – dotyczy dzieci i młodzieży nie posiadających dowodu osobistego.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

Dokumenty składa się osobiście:

- w Centrum Obsługi Klienta (COK) – ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP) w dni robocze w godz. 7.00 do 17.00 – karta wydawana jest na miejscu,

- w kasie biletowej - ul. Zygmunta Augusta 10 (przy Dworcu Głównym) od pn. do pt. w godz. 8.00 do 18.30, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM – czas oczekiwania na kartę około 5 dni roboczych),

- w kasie biletowej - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), w dni robocze w godz. 8.30 – 15.30, tel. 52 582-24-99, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM- czas oczekiwania na kartę około 5 dni roboczych),

• można także wysłać wniosek o wydanie nowej karty on-line dołączając zdjęcie w formacie JPEG o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm i rozdzielczości 300dpi. Po zatwierdzeniu wniosku w systemie BKM Pasażer zostanie poproszony drogą elektroniczną o stawienie się w COK w celu okazania dokumentu tożsamości i zweryfikowania danych zawartych we wniosku, z jednoczesnym odbiorem karty.

• za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera kartę rodzic lub inny opiekun prawny. (Pow. 13 roku życia dopuszcza się możliwość realizacji tych czynność przez młodzież po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości – należy znać swój PESEL).

• przy składaniu wniosku Pasażer zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem BKM składając odpowiednie oświadczenie na wniosku.

• kartę BKM odbiera osobiście wnioskodawca na podstawie dokumentu tożsamości,

• dopuszcza się możliwość odbioru karty przez osobę trzecią na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez wnioskodawcę i po okazaniu dowodu tożsamości osoby upoważnionej.

• wydanie pierwszej karty BKM jest bezpłatne.

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
bilet
ulga
Bydgoszcz