TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Bytom: sprzedaż samochodu specjalnego marki AUTOSAN
- Opublikowano: 16.08.2020 18:44:38

sprzedaż samochodu specjalnego marki AUTOSANOryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia przetarg pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego marki AUTOSAN A1010T 16.0t,

wersja LIDER 3, nr VIN: SUADB4CGT78610602, rok produkcji 2007, nr rejestracyjny

SY60726, nr inwentarzowy 1/743/3224.


— model pojazdu: A1OLOT 16.0t


— VIN: SUADB4CGT78610602


— rodzaj pojazdu: samochód specjalny


— wersja: LIDER 3


— rok produkcji: 2007


— kolor: biały l-warstwowy syntetyczny


— opis rodzaju pojazdu: samochód specjalny (autobus) do przewozu drużyn ratowniczych

— rodzaj autobusu: dalekobieżny 2 drzwiowy 15 osobowy


— oznaczenie silnika: ISBe4 300


— pojemność / Moc silnika: 6.693 cem / 215kW (292KM)


— przebieg: 29.352 km

za cenę wywoławczą 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).


Przetarg prowadzony będzie przez Komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Nr 33/V1/2020.

Zarządu CŚRG S.A. z dnia 7.07.2020 roku.

Specyfikacja http://www.csrg.bytom.pl/sprzedaz/

LINK do SIWZ http://www.csrg.bytom.pl/sprzedaz/

Załączniki do spec. Załączniki

Wadium 5.000,00 zł

Osoba do kontaktu Wszelkie informacje związane z niniejszym ogłoszeniem można uzyskać w zakresie technicznym

pod numerem tel. 600 465 214 (Pan Janusz Kowalski) lub 695 738 172 (Pan Tomasz Kaczmarek),

w zakresie formalnym 32/388 04 33 (Pani Sylwia Kulik) oraz 32/388 04 25 (Pani Katarzyna

Grudzień).

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu

41-902 Bytom

Chorzowska 25 o godz. 1000


2020-08-18

Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Uwagi Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią:


Regulaminu sprzedaży samochodu specjalnego marki AUTOSAN stanowiącego własność

Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. z siedzibą w Bytomiu, który jest do wglądu

w siedzibie Spółki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 © — 14 9 do dnia

17 sierpnia 2020 roku i na stronie internetowej www.csrg.bytom.pl


Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. może odstąpić od przetargu, unieważnić

przetarg bez podania przyczyny odwołać, zmienić warunki przetargu lub ogłoszenie

o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądać,

w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70* kodeksu cywilnego,

unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.


Uczestnikom przetargu nie będą w następstwie tego przysługiwać żadne roszczenia

odszkodowawcze.

Data dodania 2020-07-24


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor