TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Czy Polska jest sprawiedliwa komunikacyjnie?
TransInfo.pl - Opublikowano: 11.01.2019 10:30:41
Czy Polska jest sprawiedliwa komunikacyjnie?

9 stycznia, w Warszawie, odbyła się debata "Polska sprawiedliwa komunikacyjnie" zorganizowana przez forumIdei Fundacji Batorego. Podczas spotkania przestawiono też raport na ten temat.

9 stycznia, w Warszawie, odbyła się debata "Polska sprawiedliwa komunikacyjnie" zorganizowana przez forum Idei Fundacji Batorego. Podczas spotkania przestawiono też raport na ten temat.

Jak uczynić transport w Polsce narzędziem wyrównywania szans i integracji społecznej oraz trampoliną do rozwoju obywateli? Jak wygląda dziś w Polsce mapa wykluczenia transportowego, które regiony skorzystały najbardziej na inwestycjach wspomaganych środkami unijnymi, a które pozostały w tyle? Jak zbudować "Polskę sprawiedliwą komunikacyjnie"? Odpowiedzi na te pytania szukano podczas forumIdei Fundacji Batorego, podczas którego zaprezentowano opracowanie profesora geografii społeczno-ekonomicznej, Tomasza Komornickiego "Polska sprawiedliwa komunikacyjnie".

Spójna polityka

Jak zauważa autor, bez łatwo dostępnego transportu dobrej jakości nie sposób skorzystać z usług publicznych gwarantujących właściwy poziom życia, a czasem pozwalających wydobyć się z biedy lub choroby. Zaskakująco często jednak wykluczenie transportowe jest pomijane w dyskusjach o przyczynach nierówności społecznych i sposobach przeciwdziałania im. Niniejsza publikacja jest próbą wypełnienia tej luki.

Zdaniem Tomasza Komornickiego, z całą pewnością potrzebujemy większej terytorializacji polityki transportowej, zarówno krajowej, jak i realizowanej przez władze samorządowe różnych szczebli. Potrzeby transportowe regionów, a nawet lokalnych jednostek samorządowych są odmienne. Wynika to z sytuacji demograficznej, rozwoju infrastruktury, istniejących przewozów, a także czynników historycznych. Podział na Polskę zachodnią i wschodnią w zakresie dostępności transportowej nie jest tak prosty, jak podpowiadają stereotypy. Zróżnicowania mają bardziej lokalny charakter, a ponadto podaż transportu publicznego w Polsce południowo-wschodniej jest wyższa niż na zachodzie.

Sytuacja demograficzna powinna także wpływać na różnicowanie przestrzenne standardów transportowych, których istnienie często postulujemy. Pokazane przykłady dowodzą również, że polityka transportowa nie może być oderwana od innych polityk realizowanych zarówno przez władze centralne, jak i samorządowe. W wymiarze krajowym powinna być ona komplementarna względem polityki demograficznej, a na poziomie lokalnym zintegrowana z polityką edukacyjną, zdrowotną oraz społeczną.

Współdziałać - nie walczyć

Jak dowodzi autor, błędem wydaje się ostre przeciwstawianie sobie transportu indywidualnego i zbiorowego. Należy je traktować jako uzupełniające, a rozwiązania typu park and ride a także car sharing (poza obszarami rdzeniowymi metropolii, a nie w ich obrębie) powinny być priorytetami w działaniach na rzecz ograniczenia ruchu w centrach miast. Inwestycje o charakterze tranzytowym (zwłaszcza drogowe) powinny być projektowane z uwzględnieniem ich roli w układach lokalnych (nawet kosztem ograniczenia prędkości ruchu).

Według Komornickiego celowe są: - większa gęstość węzłów na autostradach i drogach ekspresowych, - zapewnienie lepszej komunikacji w poprzek tras, a także umożliwienie autobusom transportu publicznego (innym niż dalekobieżne) korzystania z nich.

Ewentualny brak kontynuacji dużych inwestycji drogowych i kolejowych (np. na skutek przerwania wsparcia ze strony Unii Europejskiej) oznaczałby w Polsce utrzymanie się bardzo dużych zróżnicowań regionalnych w zakresie dostępności przestrzennej. Poziom polaryzacji jest obecnie znacznie większy niż na początku okresu transformacji. W dłuższym okresie musiałoby przełożyć się to na wzrost zróżnicowań społeczno-gospodarczych, w tym na wykluczenie transportowe.

Opracowanie można pobrać TUTAJSpodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
konferencja
ustawa
ptz
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.