TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Czy warszawski transport przyspieszy? ZDM sprawdza
- Opublikowano: 04.11.2018 16:00:39
Vzy transport przyspieszy? Warszawa sprawdza

Warszawa sprawdzi wskaźniki oszczędności czasu w przewozach pasażerskich dla inwestycji transportowych.

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na weryfikację wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich dla określonych projektów.

Przetarg został podzielony na 2 części z czego:

  • - część 1 dotyczy wskaźników obejmujących projekty: "Budowa trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkowa do węzła przesiadkowego "Młociny", "Przebudowa ul. Modlińskiej na odcinku od Mostu grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim", "Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego – ul. Dolina Służewiecka",

  • - część 2 z kolei to wskaźniki dla projektów: "Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej", "Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską", "Modernizacja al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa".

Wykonawcy, którzy wygrają przetarg w obu częściach zamówienia będą musieli zweryfikować wskaźniki rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich w terminie do 21 grudnia 2018 roku.

Zakres badań

Wykonawca będzie musiał przeprowadzić następujące badania:

- wykonanie pomiarów ruchu,

- opracowanie/zweryfikowanie modelu ruchu,

- oszacowanie korzyści w pracy przewozowej,

- oszacowanie korzyści z oszczędności i czasu w przewozach pasażerskich.

Powyższe opracowanie ma składać się ze sprawozdania wraz z oświadczeniem o osiągnięciu wskaźników rezultatu 2018 roku.

Treść sprawozdania

Sprawozdanie ma zawierać wyliczenia (dokument w formacie elektronicznym) oszczędności czasu w przewozach pasażerskich (zł/euro/rok) oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych (zł/euro/rok) dla projektu dla roku docelowego, tj. 2018. Sprawozdanie ma obejmować również ewaluację (dokument tekstowy) obrazującą stopień osiągnięcia wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich (zł/euro/rok) oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych (zł/euro/rok) projektu, zawierającą co najmniej: opis inwestycji, wskazanie metody ewaluacji, odniesienie się do założeń wstępnych projektu oraz przeprowadzonej przed realizacją inwestycji analizy kosztów i korzyści (w tym modelu ruchu) w zakresie oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych, podanie wyliczonych wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych, wskazanie stopnia osiągnięcia wskaźników w porównaniu do wartości założonych we wniosku o dofinansowanie, dokładny opis przyczyn osiągnięcia/nieosiągnięcia założonych wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych.

Warunki przetargu

Zamawiający otworzy złożone oferty w dniu 31 października. Następnie, podda je ocenie z uwzględnieniem: ceny (60%), skrócenia okresu wykonania przedmiotu zamówienia (40%).Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
badanie
Warszawa
ZDM Warszawa
  • Michał Pawłowski – 04.11.2018

    Ja też znam odpowiedź, nie! Właśnie ZDM wyłączył priorytet tramwajom przy Ciepłowni Wola bo budują ścieżkę rowerową która nawet nie przecina torowiska...

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.