TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Drogomax wybuduje Sośnicowicom węzeł przesiadkowy
TransInfo.pl - Opublikowano: 25.06.2020 16:30:43
Drogomax wybuduje Sośnicowicom węzeł przesiadkowy; fot. UM Sośnicowice

W Sośnicowicach powstanie nowoczesny węzeł przesiadkowy.

W Sośnicowicach powstanie nowoczesny węzeł przesiadkowy.

Inwestycja ma powstać do połowy września przyszłego roku, a zrealizuje ją Drogomax sp. z o.o. za cenę 5 528 209,42 PLN. Umowa z wykonawcą została już podpisana.

Ciekawostką jest liczba firm, które złożyły gminie swoje oferty. Było ich aż 12, a ostatecznie wybrano najtańszą.

Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach projektu pod nazwą: "Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- Etap II" i zyskało dofinansowanie w kwocie 2 394 107,00 PLN, ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz w kwocie 585 443,40 PLN – z budżetu państwa w ramach kontraktu terytorialnego.

Węzeł i jego infrastruktura

Inwestycja polega na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach, w ramach którego powstanie następująca infrastruktura:

- plac manewrowy dla minimum 5 autobusów z podwójnym pasem ruchu wraz z miejscami dla autobusów oczekujących na kurs,

- 5 zadaszonych wiat przystankowych wokół miejsc oczekiwania podróżnych o pojemności minimum 30 osób,

- parking typu Park & Ride dla 29 samochodów osobowych,

- dwa parkingi z wiatą dla rowerów o pojemności minimum 20 miejsc, do których prowadzić będzie ścieżka rowerowa o długości 134 m,

- centralną część centrum przesiadkowego stanowić będzie plac podzielony na strefy, pokryte rożnego rodzaju nawierzchnią, całość uzupełniona zostanie elementami małej architektury takimi jak ławki, kosze, roślinność,

- sanitariat kontenerowy wyposażony w 3 toalety, przystosowany dla osób niepełnosprawnych,

- dwa automaty biletowe,

- samoobsługowa stacja naprawy rowerów,

- tablice informacyjne,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej,

- odwodnienie terenu poprzez podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej,

- monitoring,

- przyłącza umożliwiające zainstalowanie w przyszłości stanowisk Food truck i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Cele inwestycji

Budowa węzła przesiadkowego w Sośnicowicach ma na celu zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów i co za tym idzie ma spowodować większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego. Cele te zostaną osiągnięte poprzez stworzenie nowoczesnego węzła przesiadkowego zwiększającego komfort transportu dla pasażerów. Węzeł będzie integrował transport autobusowy z ruchem rowerowym, pieszym oraz indywidualnym ruchem samochodowym. Na węźle przesiadać się będą także pasażerowie z lokalnych połączeń autobusowych zbierających pasażerów z poszczególnych sołectw z terenu gminy do linii łączących Sośnicowice z Gliwicami.

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
umowa
węzeł
Sośnicowice