TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Dwa wybory ofert na SDIP w Białymstoku i ... unieważnienie
TransInfo.pl - Opublikowano: 08.04.2019 19:00:38 1 komentarz
Dwa wybory ofert na SDIP w Białymstoku i ... unieważnienie

Nieoczekiwany zwrot akcji w przetargu na rozbudowę SDIP dla Białegostoku.

W sierpniu 2018 roku Białystok otworzył oferty w przetargu na rozbudowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP2).

Wpłynęły dwie propozycje:

  • Pierwsza – tańsza - pochodziła od Pixel sp. z o.o. i opiewała na cenę 2368045,20 PLN brutto. Ponadto, Pixel zaoferował gwarancję na czas 60 miesięcy, realizację umowy w okresie 9 miesięcy, a także raster dla tablicy typu 1 – 6 mm i chłodzenie tablic poprzez system grawitacyjny.

  • Z kolei druga oferta należała do mpTechnology sp. z o.o., który chciał zrealizować inwestycję za 2518745,82 PLN. W pozostałym zakresie mpTechnology zaoferował gwarancję w okresie 66 miesięcy, wykonanie zamówienia w czasie 7 miesięcy, raster dla tablicy typu1 – 5 mm lub mniej i chłodzenie tablic poprzez system grawitacyjny.

Mieliśmy więc ofertę tańszą i jednocześnie nieco gorszą pod względem kryteriów pozacenowych oraz ofertę droższą i korzystniejszą w pozostałych kryteriach. Budżet zamawiającego na to zadanie został określony na kwotę 1 600 230,00 PLN brutto.

W takiej sytuacji miasto w dniu 20 listopada 2018 roku poinformowało o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą okazał się Pixel. Przy tym oferta mpTechnology Sp. z o.o. została odrzucona z uwagi na to, że zdaniem zamawiającego, spółka nie złożyła wraz z ofertą wymaganego certyfikatu wydanego przez uprawnione instytucje potwierdzające, że oferowane tablice typu 1, spełniają wandaloodporność klasy IK09. W związku z tym miasto uznało, że oferta mpTechnology nie spełnia wymogów SIWZ.

Wydawać by się mogło, że podpisanie umowy ze zwycięskim Pixelem to tylko formalność, ale nic bardziej mylnego…

Zwrot akcji

Ponad miesiąc po wyborze najkorzystniejszej oferty, miasto poinformowało o unieważnieniu tego wyboru. Jako przyczynę unieważnienia wskazano wniesienie odwołania przez mpTechnology, które zostało uwzględnione przez Krajową Izbę Odwoławczą. Nie wiemy jednak jaka była treść odwołania skarżącego. O jego żądaniach dowiadujemy się z treści wyroku wydanego w dniu 13 grudnia 2018 roku przez KIO.

Izba nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazała dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert, w tym dokonanie czynności wezwania wykonawcy mpTechnology sp. z o.o. do uzupełnienia dokumentu w postaci certyfikatu wydanego przez uprawione instytucje potwierdzającego, że oferowane tablice typu 1 lub tablice podobne do tablic typu 1 spełniają wymaganie wandaloodporność klasy IK09.

W konsekwencji miasto zastosowało się do wyroku KIO i w dniu 1 marca 2019 roku poinformowało o… unieważnieniu przetargu. Białystok przy ponownej ocenie ofert uznał propozycję mpTechnology za najkorzystniejszą, lecz nie znalazł dodatkowych środków - ponad 2 368 045,20 PLN - aby dołożyć do oferty wykonawcy. W rezultacie nie pozostało nic innego jak unieważnić przetarg. Najprawdopodobniej zapowiada się powtórka, ale czy znowu z odwołaniem, tego dowiemy się niebawem.

Na czym polega inwestycja?

Przypomnijmy, że inwestycja będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej pochodzących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP2) polegać ma na:

- zaprojektowaniu i dostawie 2 typów nowych tablic informacji pasażerskiej (typ 1 i typ 2) wraz z oprogramowaniem, montażem, wdrożeniem oraz serwisem w okresie trwania gwarancji,

- wykonaniu dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń na realizację przyłączy zasilania dostarczonych tablic do sieci miejskiej,

- zmianie lokalizacji 10 sztuk dotychczasowych tablic LED (typ 3) wraz z dokumentacją nowych lokalizacji, uzyskaniem stosownych pozwoleń i wykonaniem przyłączy do podłączenia przenoszonych tablic w określonych przez zamawiającego lokalizacjach,

- dostarczeniu nowego oprogramowania na przenoszone tablice (typ 3) i ich integracji z oprogramowaniem SDIP2,

- dostarczeniu responsywnego serwisu www dla pasażerów – ma on prezentować informację dynamiczną (rzeczywista prognoza odjazdów dla wszystkich przystanków) i statyczną (teoretyczne rozkłady jazdy dla wszystkich przystanków).Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
Białystok
Pixel
mpTechnology
  • PiotrekB – 08.04.2019

    Piotr Chamczyk w sedno ! wcale nie dziwię się Białemustokowi, że nie chciał takiego innowacyjnego wykonawcy jak MPT.... ostatni przykład Piły czy też bardzo znacznych opóźnień w Płocku czy też Nowej Soli to najlepsze "referencje" dla słupskiej firmy.... osobiście czytając na transinfo artykuły mam wrażenie, że redakcja dotychczas nie chciała widzieć tego "napompowanego balona" firmy Pana Bolesława... zestawiając go z takimi graczami jak R&G czy też Pixel. Myślę, że warto poświęcić artykuł o przyczynach dlaczego Piła (mimo , że projekt jest współfinansowany ze środków europejskich) zdecydowała się na taki drastyczny i zarazem śmiały krok? osobiście przyglądam się co ze wspaniałą ofertą Pana Bolesława zrobi Toruń. z jednej strony pewnie nie mają wyjścia skoro zmieścili się w budżecie ale widząc ich dotychczasowe osiągnięcia już zacząłbym się martwić....

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !