TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gdańsk szuka kontrolerów biletów. Na 4 lata
TransInfo.pl - Opublikowano: 16.10.2020 16:00:02
Gdańsk szuka kontrolerów biletów. Na 4 lata; fot. Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

ZTM Gdańsk szuka firmy kontrolującej bilety

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku poszukuje firmy do kontroli biletów i windykacji należności na terenie miasta Gdańska oraz gmin sąsiadujących, które zawarły z Gminą Miasta Gdańska stosowne porozumienia międzygminne.

Umowa z wykonawcą ma zostać zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku, przy czym: kontrole biletów mają być przeprowadzane 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku, a windykacja należności - od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Obowiązki wykonawcy

W zakres zamówienia wchodzą takie obowiązki jak:

 • prowadzenie kontroli dokumentów przewozu oraz kontroli stosowania warunków przewozu zwierząt i rzeczy w pojazdach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez zamawiającego,

 • pobieranie opłat dodatkowych i należności przewozowych za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu, za brak dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu, za naruszanie przepisów o zabieraniu ze sobą do pojazdu zwierząt i rzeczy oraz za zatrzymanie lub zmianę trasy pojazdu, a także opłat manipulacyjnych za anulowanie opłat dodatkowych od pasażerów, którym zostały wystawione wezwania do zapłaty,

 • prowadzenie windykacji należności z tytułu nieuregulowania w/w opłat oraz prowadzenie windykacji niezakończonych spraw z aktualnie trwającej do dnia 31 grudnia 2021 r. umowy na windykację opłat dodatkowych,

 • rozpatrywanie reklamacji, odwołań i skarg pasażerów dotyczących czynności kontrolnych,

 • wykonywanie dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem kontroli biletów lub z bieżącym zarządzaniem komunikacją miejską,

 • utrzymanie stałego punktu obsługi klienta - winien być on zlokalizowany na obszarze Centrum Gdańska, Śródmieścia, jednak w odległości nie większej niż 1 km od Dworca Kolejowego "Gdańsk Główny".

Kontrola biletów według ZTM Gdańsk

Przez "kontrolę biletów" ZTM rozumie wejście co najmniej dwuosobowej grupy kontrolerów do pojazdu komunikacji miejskiej (w przypadku tramwaju chodzi o każdy wóz tramwajowy) i sprawdzenie, czy wszyscy pasażerowie znajdujący się w pojeździe posiadają ważne dokumenty przewozu, tj.: bilety na przejazd, dokumenty potwierdzające prawo do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego lub dokumenty zezwalające na przewóz zwierząt.

Każda kontrola biletów powinna być wpisana przez grupę kontrolerów w jej dziennym zestawieniu kontroli wraz z godziną i numerem kontrolowanego wozu. Przed przystąpieniem do czynności kontrolerskich wszyscy kontrolerzy uczestniczący w kontroli mają obowiązek odbicia kontrolki w kasowniku. Kontrolka jest dokumentem potwierdzającym wykonaną kontrolę, a także uznającym lub nie roszczenie pasażera w przypadku rozpatrywania złożonej reklamacji.

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej minimum 8.000 razy w miesiącu, jednak nie więcej niż 100.000 rocznie. Jeżeli po zakończeniu kontroli biletów wykonawca ponownie przeprowadzi, w tym samym pojeździe kontrolę biletów, to kontrola ta nie będzie zaliczona do liczby kontroli, od których przysługuje wykonawcy wynagrodzenie. Liczba nałożonych opłat dodatkowych (gotówkowych i kredytowych) w ciągu jednego miesiąca nie może być mniejsza niż 3 000.

Statystyki gapowiczów

Przy okazji przetargu ZTM podał liczby dotyczące nieuregulowanych opłat za przejazd według stanu na dzień 8 września 2020 roku:

 • 18 813 wezwań do zapłaty nieopłaconych i opłaconych częściowo bez pozwu oraz wniosku do komornika ( w tym osoby bez adresu oraz uznane za nieściągalne),

 • 15 672 sztuk spraw skierowanych do sądu, nieopłaconych i opłaconych częściowo bez wniosku do komornika,

 • 23 053 sztuk spraw skierowanych do sądu nieopłaconych i opłaconych częściowo, które zostały skierowane do komornika,

 • obecnie w miesiącu realizowane jest 8 667 kontroli biletów, a liczba osób ukaranych w miesiącu wynosi 3 637,

 • wskaźnik ściągalności należności wyniósł w 2019 roku – 56%.

Warunki przetargu

ZTM zaplanował otwarcie ofert na dzień 10 listopada.

Do kryteriów oceny ofert należą:

 • cena brutto za wykonanie pojedynczej kontroli (60%),

 • cena brutto będąca prowizją z opłat dodatkowych i manipulacyjnych (40%).
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
Gdańsk