TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gdynia zmienia biletową taryfę. Od maja
- Opublikowano: 21.04.2020 18:00:15
Gdynia zmienia biletową taryfę. Od maja; fot. Paweł Kukla

Od 1 maja zmieni się taryfa opłat w ZKM Gdynia – zmiany obejmują m.in. ceny biletów jednoprzejazdowych, miesięcznych i 24-godzinnych, w innej formie będą sprzedawane też karnety.

Od 1 maja zmieni się taryfa opłat w ZKM Gdynia – zmiany obejmują m.in. ceny biletów jednoprzejazdowych, miesięcznych i 24-godzinnych, w innej formie będą sprzedawane też karnety.

Pomorskie miasto w ten sposób dostosowuje się do rekomendacji Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, która wyrównuje taryfy w sąsiednich gminach i miastach.

Co się zmieni?

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 maja 2020 roku i dotyczą taryfy opłat za usługi ZKM Gdynia. Wynikają z rekomendacji MZKZG, do której muszą dostosować się gminy – głównie ze względu na ujednolicenie cen biletów w całym regionie. Poniżej lista wszystkich wprowadzanych zmian.

  • Dotychczasowe bilety okresowe (30-dniowe – ważne od wybranej daty i miesięczne – na miesiąc kalendarzowy) zastąpi nowy bilet miesięczny – ważny przez okres 1 miesiąca, od pierwszego lub wskazanego dnia danego miesiąca do dnia poprzedzającego ten dzień w kolejnym miesiącu (np. od 12 października do 11 listopada), przy czym bilety rozpoczynające swoją ważność w dniu 30 lub 31 stycznia, będą ważne do ostatniego dnia lutego.

  • Nowe rozwiązanie zapewni uproszczenie taryfy opłat i będzie zgodne z zasadami rekomendowanymi i już stosowanymi przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, ZTM w Gdańsku i MZK Wejherowo oraz organizatorów przewozów kolejowych. Zmiana zasad taryfowych ZKM w Gdyni jest więc elementem integracji rozwiązań obowiązujących w całej metropolii.

  • Ceny biletów miesięcznych ważnych od poniedziałku do piątku wzrastają o 6 zł za bilet normalny i o 3 zł za bilet ulgowy, a ważnych we wszystkie dni tygodnia – o 4 zł za bilet normalny i 2 zł za bilet ulgowy. Oznacza to, że np. cena biletu miesięcznego normalnego, ważnego od poniedziałku do piątku na liniach zwykłych i nocnych w Gdyni wzrasta z 72 zł do 78 zł, a ważnego codziennie – z 82 zł do 86 zł.

  • Cena dotychczasowego biletu normalnego jednoprzejazdowego na linie zwykłe wzrasta z 3,20 zł do 3,80 zł, z jednoczesnym rozszerzeniem jego ważności o linie nocne, tzn. bilet ten będzie ważny na liniach zwykłych i nocnych. Analogicznie, obecne bilety okresowe ważne na liniach zwykłych w granicach Gdyni, zastępuje się nowymi biletami miesięcznymi ważnymi na liniach zwykłych i nocnych w granicach Gdyni.

  • W miejsce dotychczasowych dwóch rodzajów biletów: 1-godzinnego na linie zwykłe (3,80 zł) i 1-godzinnego lub jednoprzejazdowego na linie zwykłe, pospieszne i nocne (4,20 zł), wprowadza się bilet 1-godzinny lub jednoprzejazdowy ważny na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych – w cenie 4,40 zł za bilet normalny.

  • Cena biletu 24-godzinnego ważnego na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych zmieniona zostaje z 13,00 zł na 14,00 zł za bilet normalny.

Aktualna sytuacja

Ze względu na wprowadzony stan epidemii, a w ślad za tym – brak sprzedaży biletów w pojazdach, zakup biletów papierowych możliwy będzie wyłącznie w punktach sprzedaży ZKM w Gdyni lub w pozostałych punktach wymienionych w serwisie internetowym ZKM w Gdyni. Pasażerów preferujących przejazdy na podstawie biletów elektronicznych zachęca się do zakupu biletów MZKZG za pomocą aplikacji telefonicznych. ZKM apeluje o nabywanie biletów okresowych przez internet, jednocześnie przypominając, że w celu takiego zakupu niezbędne jest posiadanie karty elektronicznej eBilet, zarejestrowanej w systemie ZKM Karty Mieszkańca lub elektronicznej legitymacji studenckiej.

Po odwołaniu stanu epidemii oraz przywróceniu sprzedaży karnetów biletowych u kierowców, wprowadzone zostaną zmiany w liczbie biletów zawartych w karnecie. Wszystkie karnety będą się składały z dwóch odcinków ulgowych, co umożliwi zakup jednego biletu normalnego. W miejsce dotychczasowych czterech rodzajów karnetów sprzedawanych w pojazdach, wprowadzone zostaną trzy rodzaje: jednoprzejazdowy na linie zwykłe i nocne – 2 bilety po 1,90 zł (3,80 zł za karnet); 1-godzinny lub jednoprzejazdowy na linie zwykłe, pospieszne i nocne – 2 bilety po 2,20 zł (4,40 zł za karnet); 24-godzinny ważny na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych – 2 bilety po 7,00 zł (14,00 zł za karnet).Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
budżet
bilet
Gdynia