TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

GMV utrzyma SDIP w Bydgoszczy. W 2020 roku
- Opublikowano: 28.02.2020 15:30:56
GMV utrzyma SDIP w Bydgoszczy. W 2020 roku; fot. ZDMiKP Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz podpisało umowę z GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. na serwis tablic informacji pasażerskiej.

Miasto Bydgoszcz podpisało umowę z GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. na serwis tablic informacji pasażerskiej.

Kontrakt opiewa na kwotę 299 687,04 PLN. Podpisanie umowy jest efektem rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Wybór wykonawcy nie był trudny, bowiem jedyny konkurent GMV, tj. Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. oferował swoje usługi za cenę 1 141 981,20 PLN. Różnica między obydwoma propozycjami była zatem spora i nie pozostawiała możliwości innego wyboru. GMV będzie utrzymywał tablice SDIP do końca roku.

To powtórka z zeszłego roku, o czym pisaliśmy w TransInfo TUTAJ

Zadania dla GMV

Przed zwycięską firmą miasto postawiło następujące zadania:

- współpraca wykonawcy z firmą serwisującą system ITS dla komunikacji publicznej

w Bydgoszczy (odpowiedzialną za oprogramowanie i serwery systemu) w zakresie łączności komputerów sterujących tablicami i infokioskami z serwerem zainstalowanym w siedzibie zamawiającego,

- bieżące utrzymanie tablic i infokiosków w stałej sprawności technicznej, dotyczy to m.in. wyświetlaczy LCD, komputerów sterujących tablicami (bez ingerencji wewnątrz komputerów) oraz innych elementów tablic odpowiedzialnych za ich prawidłowe funkcjonowanie (m.in. grzałki, wentylatory, elektronika, UPS),

- zapewnienie właściwego stanu technicznego instalacji kablowej, sieci światłowodowej

(od przełącznika w szafie sterownika do tablicy i infokiosku) i urządzeń wsporczych, zapewniający prawidłową pracę urządzeń umieszczonych wewnątrz tablic bez zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, poprzez: naprawę kabli zasilających i światłowodowych, tj. wymianę całego odcinka kabla lub ich poszczególnych odcinków, wymianę uszkodzonych elementów złącza kablowego i światłowodowego, wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji wsporczej,

- likwidacja uszkodzeń sieciowych powodujących wyłączenie tablic i infokiosków,

- wsparcie w postaci konfigurowania i uruchamiania tablic przystankowych i infokiosków w przypadkach wystąpienia trudności w ich obsłudze po stronie zamawiającego,

- wymiana raz w roku filtrów powietrza,

- czyszczenie raz w roku tablic wewnątrz wraz z ekranem monitora i szybą

po wewnętrznej i zewnętrznej stronie tablicy,

- dokonywanie przeglądów elektrycznych w tym ochrony przeciwporażeniowej

i rezystancji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, wszystkich tablic

i infokiosków. Pomiary powinny zostać potwierdzone protokołem sporządzonym przez osoby uprawnione,

- zabezpieczanie konstrukcji tablic i infokiosków w przypadku ich uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu, zdarzeń drogowych itp.,

- na każdorazowe pisemne zapytanie zamawiającego, w terminie do 14 dni wykonanie szczegółowej wyceny naprawy uszkodzeń (kosztorys naprawy) powstałych w wyniku aktów wandalizmu, zdarzeń drogowych itp.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
serwis
SDIP
Bydgoszcz
GMV