TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gorzów Wlkp.: Potrzebne transportowe projekty
TransInfo.pl - Opublikowano: 26.04.2016 18:58:59

Miasto Gorzów Wlkp. informuje o ogłoszeniu przetargu na wykonanie dokumentacji studialnej i projektowej dla projektów pn.: System zrównoważonego transportu miejskiego.

Miasto Gorzów Wlkp. informuje o ogłoszeniu przetargu na wykonanie dokumentacji studialnej i projektowej dla projektów pn.: System zrównoważonego transportu miejskiego.

Dane Zamawiającego:

Miasto Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wielkopolski

ul. Sikorskiego 3-4

Tel. 095 7355576

Fax. 095 7355612

E-mail zampubl@um.gorzow.pl

WWW www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Województwo lubuskie

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia dwóch wniosków aplikacyjnych dla projektów pt.: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp., w którym Beneficjentem jest Miasto Gorzów Wlkp. oraz System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna, w którym Beneficjentem jest Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie dla ww. Projektu następujących elementów:a) Opracowanie Studium wykonalności wraz z Analizą Kosztów i Korzyści (zgodnie z Niebieską Księgą Jaspers Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, regionach) dla projektu System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.; b) Opracowanie Studium wykonalności wraz z Analizą Kosztów i Korzyści (zgodnie z Niebieską Księgą Jaspers Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, regionach) dla projektu System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna.; c) Opracowanie Komputerowego modelu ruchu dla Miasta Gorzowa Wlkp.; d)Opracowanie wielobranżowej Koncepcji programowo - przestrzennej dla budowy nowych tras tramwajowych w mieście Gorzowie Wlkp.; e) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej systemu monitoringu i systemu informacji pasażerskiej wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej i teletechnicznej (światłowodowej).

Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane opracowania, które biegną od daty podpisania protokołu końcowego odbioru poszczególnych opracowań.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.10.2016

Termin składnia ofert upływa 2016-04-27

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1. Cena - 80

2. TERMIN KOŃCOWY WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 20


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
plan
Gorzów
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.