TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gorzów Wlkp.: Potrzebne transportowe projekty
TransInfo.pl - Opublikowano: 26.04.2016 18:58:59

Miasto Gorzów Wlkp. informuje o ogłoszeniu przetargu na wykonanie dokumentacji studialnej i projektowej dla projektów pn.: System zrównoważonego transportu miejskiego.

Miasto Gorzów Wlkp. informuje o ogłoszeniu przetargu na wykonanie dokumentacji studialnej i projektowej dla projektów pn.: System zrównoważonego transportu miejskiego.

Dane Zamawiającego:

Miasto Gorzów Wlkp.

66-400 Gorzów Wielkopolski

ul. Sikorskiego 3-4

Tel. 095 7355576

Fax. 095 7355612

E-mail zampubl@um.gorzow.pl

WWW www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Województwo lubuskie

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia dwóch wniosków aplikacyjnych dla projektów pt.: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp., w którym Beneficjentem jest Miasto Gorzów Wlkp. oraz System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna, w którym Beneficjentem jest Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie dla ww. Projektu następujących elementów:a) Opracowanie Studium wykonalności wraz z Analizą Kosztów i Korzyści (zgodnie z Niebieską Księgą Jaspers Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, regionach) dla projektu System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.; b) Opracowanie Studium wykonalności wraz z Analizą Kosztów i Korzyści (zgodnie z Niebieską Księgą Jaspers Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, regionach) dla projektu System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna.; c) Opracowanie Komputerowego modelu ruchu dla Miasta Gorzowa Wlkp.; d)Opracowanie wielobranżowej Koncepcji programowo - przestrzennej dla budowy nowych tras tramwajowych w mieście Gorzowie Wlkp.; e) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej systemu monitoringu i systemu informacji pasażerskiej wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej i teletechnicznej (światłowodowej).

Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane opracowania, które biegną od daty podpisania protokołu końcowego odbioru poszczególnych opracowań.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.10.2016

Termin składnia ofert upływa 2016-04-27

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1. Cena - 80

2. TERMIN KOŃCOWY WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 20


WIĘCEJ
Sprawdź też:
plan
Gorzów

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.