TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

IGKM: Jak bezpiecznie kontrolować bilety panie ministrze?
TransInfo.pl - Opublikowano: 15.10.2020 12:00:39
IGKM: Jak bezpiecznie kontrolować bilety panie ministrze? fot. ZTM

IGKM wystosowała kolejny list do rządu ws. sprawnego funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej cały czas próbuje zwrócić uwagę rządzących na problemy komunikacji miejskiej.

Czy tym razem Minister Infrastruktury znajdzie czas dla branży, która zatrudnia ponad 45 tys. osób i codziennie przewozi tysiące Polaków? Zobaczymy.

Przypomnijmy, że wcześniej Izba prosiła rząd m.in. o nowe wytyczne ws. kontroli kierowców w komunikacji miejskiej (pisaliśmy o tym TUTAJ) oraz zasady obsługi cmentarzy 1 listopada. (o tym pisaliśmy TUTAJ).

Ochrona kontrolerów

Tym razem Izba apeluje o zwiększenie ochrony prawnej osób przeprowadzających kontrole biletów w transporcie publicznym. Chodzi o zastosowanie tutaj przepisów Kodeksu karnego odnoszących się do ochrony funkcjonariusza publicznego i odpowiednie zmiany w ustawie Prawo przewozowe (z … z dnia 15 listopada 1984 r.).

Jak dowodzi IGKM, coraz częściowej kontrolerzy narażeni są na agresywne zachowanie kontrolowanych pasażerów, osób im towarzyszących, a nawet osób trzecich.

-"Jako organizacja branżowa dostajemy coraz więcej sygnałów o nasilającej się fali agresji (słownej i fizycznej) doświadczanej przez kontrolerów. Uważamy, że istniejące instrumenty ochrony prawnej przysługujące osobom przeprowadzającym kontrole biletów w komunikacji publicznej, sprowadzające się w gruncie rzeczy do zwykłej procedury cywilno-prawnej, są wysoce niewystarczające. W związku z tym jesteśmy zdania, że osobom zatrudnionym niejednokrotnie w strukturach jednostek samorządu terytorialnego i wykonującym tak trudne obowiązki należy się szersza ochrona, także na gruncie prawa karnego. Tym samym, kontroler biletów w razie naruszenia nietykalności cielesnej, czynnej napaści lub znieważenia, będzie mógł skorzystać z ochrony prawnej określonej w kodeksie karnym. Sądzimy, że wdrożenie proponowanej zmiany umożliwi organom ścigania, po ich zawiadomieniu o zajściu, podjęcie skutecznych działań mających na celu ściganie i ukaranie osoby, która takiego czynu dokonała – przekonuje Dorota Kacprzyk, prezes IGKM.

Sądowy precedens

Izba zauważa, że w zakresie ochrony kontrolerów biletów polskie sądy nie mają wspólnego stanowiska. I podaje trzy przypadki:

  • postanowienie Sądu Najwyższego (I KZP 9/13) z 25 września 2013 r., w którym uznano, że kontroler biletów w środkach publicznego transportu zbiorowego nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115§13 pkt 4 k.k. ponieważ, w ocenie SN, pełni wyłącznie funkcje usługowe (podobnie por. Wyrok Sądu Najwyższego z 18.05.2004 r. WK 10/04, Uchwała Sądu Najwyższego z 17.04.1997 r., I KZP 43/96);

  • postanowienie Sąd Najwyższy, który 23 października 2003 r. (IV KK 265/02) stwierdził, że "Osoba dokonująca z upoważnienia przewoźnika, na podstawie art. 33a Prawa przewozowego, kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu w środkach komunikacji publicznej należących do tego przewoźnika, utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ze środków publicznych, w ramach prowadzonej gospodarki komunalnej w formie spółki prawa handlowego, pełni funkcję publiczną w rozumieniu art. 228 § 1 k.k." (por. także V Ka 615/15);

  • wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z 14 lutego 2013 r. (VIII Ka 1051/12) do kwalifikacji prawnej aktów przemocy skierowanych przeciwko kontrolerom orzekł, iż "Zachowanie oskarżonych polegające na stosowaniu przemocy pod adresem pełniącego obowiązki służbowe kontrolera biletów w celu zmuszenia go do zaniechania prawnej czynności służbowej (art. 224 § 2 k.k.) przy jednoczesnym naruszeniu nietykalności cielesnej pokrzywdzonego (art. 222 § 1 k.k.) stanowi jedno przestępstwo kwalifikowane z obu wymienionych przepisów, pozostających w zbiegu kumulatywnym (art. 11 § 2 k.k.)."

Do tego dochodzi zapis w ustawie o PTZ, która nadała kontrolerowi prawo ujęcia podróżnego i wprowadziła przepisy karne art. 87a i 87b z mocą prawną od 1 marca 2011 r.

Pewność prawa

To wszystkie przepisy i przypisy pokazują, że na tym gruncie mamy obecnie spore wątpliwości interpretacyjne. Warto to zmienić w kierunku spójności systemu prawnego i pewności prawa.

Izba dodaje, że katalog osób uznanych w judykaturze za "osoby wykonujące funkcje publiczne" jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. pracownika zatrudnionego w prywatnym banku na stanowisku kierownika wydziału kredytów lub też zastępcę dyrektora banku, który w ramach swojej działalności kredytowej dysponuje środkami publicznymi.

Czas na objęcie podobną ochroną także kontrolerów biletów, którzy są o wiele bardziej narażają swoje zdrowie podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków.

-"Apelujemy o wyrażenie stanowiska i podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zagwarantowania kontrolerom biletów w środach komunikacji publicznej odpowiedniej i skutecznej ochrony prawnej – kończy swój list do Ministra Infrastruktury i Ministra Sprawiedliwości Dorota Kacprzyk.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
prawo
kontroler
rząd
IGKM