TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Jak mieszkańcy oceniają MPK Kraków?
KRAKOW.PL TransInfo.pl - Opublikowano: 10.07.2019 14:43:06
Jak mieszkańcy oceniają MPK Kraków? (foto: UMK)

Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa – to zakres merytoryczny badań społecznych, które już po raz dwudziesty zostały przeprowadzone na zlecenie Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA.

Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa – to zakres merytoryczny badań społecznych, które już po raz dwudziesty zostały przeprowadzone na zlecenie Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA.

Głównym celem badania jest poznanie opinii mieszkańców Krakowa na temat jakości usług świadczonych przez miejskie spółki komunalne.

Jak co roku, również i w tegorocznej edycji zadawane przez ankieterów pytania dotyczyły zagadnień związanych z usługami komunalnymi świadczonymi m.in. MPK SA.

To, że badania społeczne dotyczące jakości usług komunalnych prowadzone są już od 20 lat daje szerokie możliwości dokonywania porównań i obserwowania trendów. Optymizmem napawa fakt, że w tegorocznym badaniu usługi komunalne są przez mieszkańców Krakowa wysoko oceniane, porównywalnie z poprzednimi latami. To oznacza, że udaje nam się stale utrzymywać wysoką jakość naszej pracy, co zauważają także mieszkańcy naszego miasta – komentuje Tadeusz Trzmiel, prezes zarządu KHK SA.

Badania miały na celu zbadanie stopnia znajomości mieszkańców Krakowa działalności poszczególnych miejskich spółek komunalnych oraz ich rozpoznawalności, zbadanie stopnia obciążenia budżetów gospodarstw domowych wydatkami na usługi komunalne (dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej oraz ciepła woda użytkowa), zbadanie postaw mieszkańców dotyczących nowych rozwiązań i usług oraz zbadanie opinii dotyczących gospodarki odpadami prowadzonej na terenie miasta.

Badanie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu techniki bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego CAPI, objęło 1305 losowo wyłonionych gospodarstw domowych z obszaru Krakowa. Dobór przeprowadzono warstwowo dla każdej z 18 dzielnic, proporcjonalnie do liczby mieszkańców dzielnicy (losowo warstwowa metoda doboru próby).

Ocena MPK Kraków

W 2019 r. 41,8% badanych korzystało z komunikacji miejskiej (w ubiegłym roku ubiegłym roku 42.1%). Wśród wszystkich wymienianych środków transportu komunikacja miejska uzyskała 71,7% wskazań (spadek o 3 pkt. proc. w porównaniu do ubiegłego roku). Osoby, które korzystają z komunikacji miejskiej, najczęściej robią to kilka razy w tygodniu w różne dni (20,1%) oraz codziennie (17,5%). Osoby niekorzystające z komunikacji zbiorowej jako powód tej sytuacji podały przede wszystkim tryb życia (70,3%), w dalszej kolejności zbyt długi czas podróży (28,3%) oraz niewystarczający jej komfort (25,2%). Porównując ogólne oceny różnych aspektów komunikacji, tramwaje uzyskują nadal wyższe noty niż autobusy, różnica ta utrzymuje się, gdyż oceny obu środków komunikacji miejskiej uzyskały w większości wyższe oceny niż w ubiegłych latach. Jeśli chodzi o komunikację tramwajową oceny były w większości zbliżone do ubiegłorocznych. W przypadku komunikacji autobusowej największej poprawie uległa ocena dostępności informacji na temat przesiadek (wzrost o 0,33), czytelności oznaczeń miejsc wydzielonych dla osób niepełnosprawnych oraz dla osoby z dzieckiem na ręku (wzrost o 0,31), dostępność rozkładu jazdy na przystanku, nowoczesności pojazdu i komfort jego wnętrza, czystość pojazdów oraz czytelność oznaczenia trasy przejazdu. Poprawie uległa również ocena dystrybucji biletów, zarówno w kwestii dostępności informacji o rodzajach i cenach biletów, jak również łatwości zakupu odpowiedniego biletu.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MPK Kraków
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.