TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Jaktorów i Radzyń Podlaski z kasą na elektromobilne analizy
- Opublikowano: 01.10.2019 09:30:35
Jaktorów i Radzyń Podlaski z kasą na elektromobilne analizy

NFOŚiGW podpisał pierwsze umowy o dofinansowanie lokalnych strategii elektromobilności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał pierwsze umowy na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem lokalnych strategii rozwoju elektromobilności.

W ramach udzielonego wsparcia NFOŚiGW zrefunduje 100 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych przez gminę Jaktorów (woj. mazowieckie) oraz miasto Radzyń Podlaski (woj. lubelskie). mowy dotacji zostały podpisane w siedzibie NFOŚiGW przez Wójta Gminy Jaktorów Macieja Śliwerskiego, Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka oraz Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego

Jaktorów

Strategia gminy Jaktorów przewiduje m.in. budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy budynkach użyteczności publicznej, obiektach usługowych i handlowych oraz wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów elektrycznych na już istniejących parkingach. Planowany jest również zakup pojazdów elektrycznych dla urzędu gminy Jaktorów oraz dla innych jednostek organizacyjnych.

Wprowadzaniu nowych rozwiązań będzie towarzyszyć promocja wśród mieszkańców polegająca na dostarczaniu usług typu Car-sharing oraz Carpooling. Dodatkowo gmina planuje udział w programach pilotażowych związanych z wypożyczaniem sprzętów z napędem elektrycznym takich jak hulajnogi, rowery czy skutery.

Wdrażanie działań przewidzianych w strategii gminy przyczyni się do stworzenia warunków rozwoju elektromobilności oraz kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań utrzymanych w konwencji Smart City, zarówno na terenie gminy Jaktorów, jak również w powiecie grodziskim. Istotny jest również fakt, iż strategia będzie uwzględniała potrzeby osób niepełnosprawnych. Ponadto realizacja planowanych w strategii działań ma skutkować ograniczeniem emisji CO2 w sektorze transportu na poziomie ok. 15 proc., co stanowić będzie wymierny efekt ekologiczny.

Samorząd spodziewa się również wzrostu podwyższenia atrakcyjności gminy jako miejsca stałego zamieszkania. Strategia zostanie przygotowana do końca września 2020 r., a jej planowany koszt to 45 tys. zł.

Radzyń Podlaski

Z kolei dokumentacja dotycząca strategii dla miasta Radzyń Podlaski ma kosztować 50 tys. zł. Jej wdrożenie ma pomóc w procesie wymiany dotychczasowej floty urzędu na pojazdy elektryczne oraz jednoczesnej budowie stacji ładowania usytuowanych w pobliżu budynków użyteczności publicznej.

Przygotowanie lokalnych strategii rozwoju elektromobilności przyczyni się do realizacji celów wynikających m.in.: z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w tym w szczególności planu "Energia do przyszłości" (przyjętego przez Radę Ministrów 16 marca 2017 r.), Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (przyjętych przez rząd 29 marca 2017 r.) oraz Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Wsparcia dla przedsięwzięć zostało udzielone w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje udzielenie w ramach programu GEPARD II wsparcia dotacyjnego dla ponad 200 beneficjentów, którzy wykazali potrzebę rozwoju elektromobilności w swoim mieście czy gminie. Łączna kwota dotacji może opiewać na ok. 12 mln zł.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
umowa
analiza
NFOŚiGW