TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kalisz z transportową promocją. Sześć ofert
TransInfo.pl - Opublikowano: 15.05.2019 10:30:13
Kalisz z transportową promocją. Sześć ofert; Wojtek Szabelski/UM Torunia

Kalisz rozstrzygnął przetarg i rusza z promocją ekologicznego transportu. Z Liderem.

Kalisz rozpoczyna kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą transportu publicznego, rowerowego i pieszego, zaplanowaną w ramach realizacji projektu pod nazwą: "Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Firmą odpowiedzialną za przeprowadzenie opisanych działań jest Lider Projekt Sp. z o.o., a wartość kontraktu opiewa na kwotę 192 187,50 PLN brutto. Spółka została wybrana poprzez przetarg nieograniczony. Oprócz niej oferty złożyli jeszcze:

  • - Aplan Media Sp. z o.o. (310 948,92 PLN),

  • - Dlawas.info Sp. z o.o. (193 110,00 PLN),

  • - Sun&More Sp. z o.o. (188 190,00 PLN),

  • - Kreatiff Sp. z o.o. (298 521,00 PLN),

  • - Althermedia Sp. z o.o. (249 847,19 PLN).

Okazuje się więc, że miasto zdecydowało się na wybór oferty najtańszej. Zwycięska firma ma wykonać całe zamówienie najpóźniej do 31 października.

Cele kampanii

Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, a tym samym skłonienie mieszkańców Kalisza i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do zrównoważonych zachowań związanych z przemieszczaniem się i zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany (taki jak rowery, ruch pieszy) będzie wybierany częściej niż samochód, jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie tak miasta, jak i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Zaplanowana kampania będzie wielokanałowa (m.in. prasa, media społecznościowe, radio i telewizja). Oprócz powyższego, celami zaplanowanych działań są:

- zachęcenie mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a przede wszystkim kaliszan do korzystania z transportu zbiorowego oraz niezmotoryzowanego poprzez wydarzenia o charakterze promocyjnym i informacyjnym realizowane w przestrzeni publicznej, w tym m.in. na przystankach i w pojazdach Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. (KLA),

- budowanie wizerunku Miasta Kalisza oraz Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, jako przyjaznych dla komunikacji zbiorowej oraz niezmotoryzowanej, w których funkcjonuje zrównoważony model transportu,

- zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat wpływu i oddziaływania komunikacji indywidualnej (samochodowej), komunikacji zbiorowej oraz niezmotoryzowanej na środowisko, w którym żyjemy.

Reklama, artykuły, spotkania

Przedmiot zamówienia obejmuje szereg działań nakierowanych na promocję zrównoważonego transportu - zbiorowego oraz niezmotoryzowanego, jako efektywniejszego i proekologicznego, których adresatami są mieszkańcy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, przede wszystkim Miasta Kalisza, w tym:

- przygotowanie scenariuszy spotów reklamowych - radiowego i telewizyjnego oraz produkcja i emisja spotów w stacjach radiowych i stacji telewizyjnej,

- przygotowanie scenariusza i harmonogramu kampanii w mediach społecznościowych (Facebook) wraz z jej przeprowadzeniem, w tym przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie konkursu promującego zrównoważoną mobilność i proekologiczne zachowania transportowe,

- opracowanie projektów artykułów sponsorowanych wraz z ich publikacją w prasie,

- przygotowanie scenariusza i harmonogramu dwóch rajdów rowerowych, które kończyć mają się piknikami rodzinnymi, wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem tych rajdów i pikników,

- przygotowanie scenariusza i harmonogramu oraz zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch spotkań pod nazwą: "Akademia bezpiecznego eko-ruchu",

- przygotowanie projektów pakietu materiałów informacyjno-promocyjnych tj. ulotek, plakatów, map tras rowerowych i linii autobusowych wraz z ich drukiem i dystrybucją.

Działania informacyjne i promocyjne będą skierowane w szczególności do osób korzystających z samochodów osobowych (w celu nakłonienia ich do zmiany swoich zachowań transportowych), ale i mieszkańców już teraz korzystających z transportu zbiorowego czy niezmotoryzowanego (utrwalanie pożądanych zachowań transportowych).


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
akcja
Kalisz
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.