TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Katowice: Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego
- Opublikowano: 17.06.2020 16:44:51

Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 159.

Wynik

Treść zamówienia Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 159.


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 159 zgodnie z rozkładami jazdy, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/06/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 330600 Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Transportowe Łukasz Łach

Email wykonawcy: lach.23@poczta.fm

Adres pocztowy: ul. Laski 138

Kod pocztowy: 41-303

Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Kraj/woj.: śląskie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 269352

Oferta z najniższą ceną/kosztem 269352

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 369576

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 60112000-6 1: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Osoba do kontaktu Zarząd Transportu Metropolitalnego

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie