TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kielce z ofertą na windykację gapowiczów. Od BVT
TRANSINFO.PL - Opublikowano: 29.01.2020 17:30:25
Kielce z ofertą na windykację gapowiczów. Od BVT

ZTM Kielce sprawdza ofertę BVT na windykację należności gapowiczów

ZTM Kielce postanowił ścigać gapowiczów za nieopłacone długi. Jednak organizator przewozów chciał zlecić windykację należności od dłużnych pasażerów zewnętrznej firmie.

Ogłoszony więc został przetarg nieograniczony i po otwarciu ofert okazało się, że jest jeden chętny. To spółka notowana na GPW, a mianowicie BVT S.A. Firma ta chce od ZTM prowizję w wysokości 40,59% za sprawy przekazane do 12 miesięcy po terminie wymagalności i 61,5% prowizji – za sprawy przekazane później od wskazanego okresu.

Tymczasem zamawiający planował wstępnie się zgodzić na prowizję w wysokości do 40%.

W takiej sytuacji trudno przewidzieć co postanowi ZTM. Czas nagli, bowiem urzędnicy chcieli podpisać umowę na okres do końca roku. W tej sytuacji unieważnienie przetargu i ogłoszenie ponownego znacząco skróciłoby czas trwania umowy, a w konsekwencji zamawiający mógłby nie uzyskać żadnej oferty. Czekamy zatem na rozstrzygnięcie.

Zadania dla wykonawcy

Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie windykacji należności za przejazd bez uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu lub bez ważnego biletu pasażerów komunikacji miejskiej w Kielcach według zasad określonych w SIWZ. Realizacja zamówienia będzie polegać na:

- kierowaniu do dłużników wezwań do zapłaty oraz dodatkowych upomnień (monitów) z zagrożeniem wszczęcia postępowania sądowego,

- badaniu zasadności zarzutów podnoszonych przez dłużników, odmawiających dobrowolnego zaspokojenia wierzytelności w całości lub w części,

- przedstawieniu zamawiającemu ewentualnych wniosków w sprawie odstąpienia od dalszego prowadzenia czynności windykacyjnych lub egzekucji,

- negocjowaniu z dłużnikiem możliwości i opłacalności ugodowego sposobu załatwienia sprawy spornej części należności oraz przedstawieniu zamawiającemu do akceptacji ewentualnych warunków proponowanej ugody z dłużnikiem,

- za każdorazową zgodą zamawiającego kierowanie dochodzenia wierzytelności na drogę sądową,

- reprezentowaniu zamawiającego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,

- kierowaniu do komorników wniosków dotyczących wszczęcia i prowadzenia egzekucji.

Podstawą do wszczęcia przez wykonawcę czynności windykacyjnych, będzie sporządzony przez ZTM, pisemny lub elektroniczny wykaz należności przysługujących mu od dłużników. Z chwilą otrzymania od zamawiającego wykazu należności wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności windykacyjnych, które w szczególności polegają na: pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, negocjacjach sposobu oraz terminu spłaty wierzytelności na drodze kontaktu z dłużnikiem, nadzorze nad terminowością dokonywanych spłat. Windykacja wykonywana będzie w imieniu Zarządu Transportu Miejskiego. Wykonawca upoważniony będzie do przekazania uprawnień innym podmiotom i osobom nie będącym pracownikami wykonawcy wyłącznie po uzyskaniu uprzednio zgody ZTM.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
ZTM Kielce
BVT