TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Komu Tigma zleci jędrzejowski SDIP? [FILM]
TransInfo.pl - Opublikowano: 22.02.2020 11:06:21
Komu Tigma zleci jędrzejowski SDIP? fot. TVŚ

Gmina Jędrzejów podpisała umowę z Tigma-Bud m.in na system informacji dla pasażerów. Kto go wykona?

Gmina Jędrzejów podpisała umowę z Tigma-Bud m.in na system informacji dla pasażerów. Kto go wykona?

W dniu 12 lutego 2020 roku Gmina Jędrzejów podpisała umowę z Tigma-Bud Sp. z o.o., której przedmiotem jest budowa centrum komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 7377909,00 PLN brutto.

Przedmiot zamówienia jest częścią projektu pod nazwą: "Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów", objętego dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Odbiór całej inwestycji ma nastąpić najpóźniej do dnia 15 czerwca 2021 roku. Poniżej film z podpisania umowy w Jędrzejowie:


Zakres inwestycji

Zadaniem wykonawcy będzie podjęcie czynności administracyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub zawiadomienia organu o zakończeniu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego oraz przedłożenie zamawiającemu uzyskanego pozwolenia (decyzji) lub braku uwag przez organ na złożone zawiadomienie. Następnie zwycięska firma będzie miała obowiązek wykonania robót budowlanych polegających w szczególności na:

- budowie centrum komunikacyjnego składającego się z przystanków: komunikacji krajowej i międzynarodowej, komunikacji regionalnej (busy), komunikacji miejskiej oraz postoju taksówek,

- budowie parkingu dla samochodów i rowerów,

- utworzeniu pieszych ciągów komunikacyjnych wraz z terenami zielonymi,

- budowie poczekalni dla podróżnych wraz z instalacjami,

- montażu zintegrowanego systemu informacji dla pasażerów,

- wykonaniu oświetlenia terenu, stanowisk postojowych oraz urządzeń poczekalni,

- wykonaniu systemu monitoringu,

- wykonaniu instalacji odgromowej,

- budowie i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej,

- przebudowie ulicy Kolejowej i Przemysłowej w zakresie budowy i przebudowy chodnika oraz wykonania ścieżki rowerowej w ciągu tych ulic,

- budowie przyłącza kanalizacji deszczowej,

- budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej,

- montażu nowych wiat i słupków przystankowych na terenie miasta wraz z remontem nawierzchni w ich obrębie,

- wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego w obrębie centrum komunikacyjnego oraz na odcinku ulicy Kolejowej,

- przebudowie sieci teletechnicznej,

- robotach rozbiórkowych, zabezpieczających i przygotowawczych, w tym likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości i cembrowiny studni kopanej, zabezpieczenie dwóch nieczynnych studni wierconych, wycinka istniejących drzew i zakrzaczeń.

W nowym centrum komunikacyjnym pojawi się m.in. nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej. Pozostaje zatem pytanie – jaki podmiot będzie jego dostawcą? Tego dowiemy się zapewne w trakcie realizacji inwestycji.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
umowa
SDIP
węzeł
Jędrzejów