TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kraków: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym
- Opublikowano: 18.06.2020 16:47:41

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym

Przetarg

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych

Wynik przetargu Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/04/2020

V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Racławicka 56, lok. 416

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL POLSKA

Kod pocztowy: 30-017

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 677 949.04 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 102 601.37 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

CPV 60100000-9: Usługi w zakresie transportu drogowego

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski

Adres pocztowy: ul. Basztowa 22

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL21 Małopolskie

Kod pocztowy: 31-156

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Piotr Jaworski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

E-mail: przetargi@umwm.pl

Tel.: +48 126303356

Faks: +48 126303158Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.malopolska.pl/umwm/


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie