TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kto postawi gorzowski SDIP i monitoring?
- Opublikowano: 12.03.2020 18:00:15
Kto postawi gorzowski SDIP i monitoring? Fot. Daniel Adamski / UM Gorzów

Gorzów Wielkopolski ruszył z przetargiem na SDIP i monitoring miejski

Gorzów Wielkopolski ruszył z przetargiem na SDIP i monitoring miejski

Gorzowski magistrat ogłosił przetarg nieograniczony dotyczący trzech zadań:

  • budowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP),

  • wdrożenia SDIP i systemu monitoringu miejskiego oraz przeprowadzenia szkoleń personelu zamawiającego z obsługi i administracji z SDIP i systemu monitoringu miejskiego,

  • świadczenia usługi hostingowej w architekturze publicznej chmury obliczeniowej na potrzeby wdrożenia SDIP oraz zapewnienia funkcjonowania i obsługi SDIP.

Całe zamówienie ma być zrealizowane w terminie do 70 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Cele SDIP

Głównym celem realizacji SDIP jest podniesienie poziomu świadczenia usług transportowych poprzez zapewnienie pasażerom powszechnego dostępu do wiarygodnej informacji pasażerskiej o bieżących i rzeczywistych odjazdach pojazdów komunikacji miejskiej z poszczególnych przystanków w mieście. Wdrożenie systemu informacji pasażerskiej w swej funkcji ma przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług w ramach transportu publicznego poprzez zwiększenie kanałów udostępniania informacji w zakresie rozkładów jazdy (nowoczesne tablice informacyjne) oraz zakresu przekazywanych informacji.

Rozszerzy to możliwości planowania podróży przez pasażerów (możliwość wyszukiwania dogodnych połączeń, uwzględniających również przesiadki) oraz poprawi komfort podróżnych poprzez przekazywanie bieżące informacji o możliwości ewentualnych opóźnień i czasu opóźnień (możliwości wyboru przez podróżnego innego dogodnego połączenia w ramach innej linii komunikacyjnej).

Zadania do wykonania SDIP

W ramach zadania nr 1, wykonawca wdroży kompleksowy system, w którego skład w szczególności wchodzą:

- uruchomione w architekturze publicznej chmury obliczeniowej oprogramowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,

- wyposażenie pojazdów komunikacji miejskiej (tramwajów i autobusów) w nowe dedykowane urządzenia lokalizujące (lokalizatory - 21 sztuk i autokomputery - 25 sztuk),

- zainstalowanie na wskazanych przystankach tablic informacji pasażerskiej - 34 sztuki,

- wykonanie instalacji zasilającej pomiędzy szafą kablowo-licznikową i tablicą informacyjną lub szafą dystrybucyjną,

- zakup i montaż szaf dystrybucyjnych,

- wyposażenie stanowisk dyspozytorów w budynku Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej w komputery z monitorami oraz monitor,

- wyposażenie stanowiska dyspozytora w budynku Urzędu Miasta w komputer z monitorem oraz monitor,

- uruchomienie aplikacji wspomagających tj. portalu www dla pasażera, aplikacji mobilnych, oprogramowania dyspozytorskiego, serwisowego, oprogramowania wspierającego eksploatację systemu.

Monitoring miejski

Projektowany system monitoringu miejskiego zakłada lokalizację centrum serwerowego systemu monitoringu wizyjnego – CSS w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4, lokalizację Centrum Monitoringu Wizyjnego – CMW w budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 122 oraz lokalizację trzech stanowisk wyniesionych monitoringu wizyjnego w budynkach: Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Kwiatowej – SWMW, stanowisko wyniesione monitoringu wizyjnego - stanowiska administratora systemu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4, stanowisko wyniesionego monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Łokietka 22. System monitoringu miejskiego zaprojektowany został jako system o topologii gwiaździstej o stopniowej agregacji strumieni i urządzeń systemowych: kamery, tablice SDIP, przełączniki sieciowe, zasilacze UPS, itp.

Warunki przetargu

Oferty od wykonawców zostaną otwarte w dniu 8 kwietnia.

Do kryteriów oceny ofert zamawiający zaliczył: cenę (60%), skrócenie terminu realizacji zadania 1 (20%), skrócenie terminu realizacji zadania 2 (20%).Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
monitoring
Gorzów