TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kto przez dwa lata będzie kontrolował bilety w Krakowie?
TransInfo.pl - Opublikowano: 01.11.2019 17:00:40
Kto przez dwa lata będzie kontrolował bilety w Krakowie? ; fot. UM Kraków

ZTP Kraków poszukuje firm do kontroli biletów i egzekucji należności.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ogłosił dwuczęściowy przetarg na świadczenie usług kontroli dokumentów przewozu (część 1) oraz prowadzenie windykacji i egzekucji należności (część 2).

Zamawiający przewiduje, że okres realizacji umowy dla części 1 zamówienia wyniesie 24 miesiące od 1 lutego 2020 roku (lub później), a dla części 2 zamówienia – 48 miesięcy – również od 1 lutego 2020 roku (lub później).

Kontrola biletów

Przedmiotem zamówienia w części 1 przetargu jest prowadzenie kontroli dokumentów przewozu w pojazdach komunikacji miejskiej w Krakowie, pobieranie opłat dodatkowych i należności przewozowych, rozpatrywanie skarg i reklamacji pasażerów. Liczba przeprowadzonych kontroli w ciągu miesiąca w okresie od września do czerwca nie może być mniejsza niż 23 000 (przy czym parametr ten stanowi kryterium oceny ofert), a w okresie od lipca do sierpnia – ma być nie mniejsza niż 70% liczby wejść dla okresu od września do czerwca. Liczba wystawionych wezwań do zapłaty w ciągu miesiąca w okresie od września do czerwca nie może być mniejsza niż 6 000, a w okresie od lipca do sierpnia nie mniejsza niż 5 000. W miesiącach, w których wystąpi co najmniej pięć dni z bezpłatną komunikacją, liczba przeprowadzonych kontroli oraz wystawionych nałożeń powinna być nie będzie mniejsza niż liczba przeprowadzonych kontroli i wystawionych wezwań do zapłaty w miesiącach wakacyjnych tj. lipiec – sierpień.

Windykacja należności

Z kolei w części 2 przetargu, przedmiotem zamówienia jest prowadzenie windykacji należności powstałych z tytułu wystawienia wezwań do zapłaty opłat dodatkowych i należności przewozowych, w tym windykacji przedsądowej polegającej na dokonywaniu czynności przewidzianych przepisami prawa, zmierzających do odzyskania od dłużników należności wraz z ustawowymi odsetkami, jak również windykacji prowadzonej poprzez wnoszenie w imieniu ZTP pozwów do sądu oraz występowanie przed sądem w imieniu zamawiającego, a następnie kierowanie wniosków egzekucyjnych do komornika, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Do obowiązków wykonawcy należy windykacja należności powstałych w okresie obowiązywania umowy oraz kontynuacja windykacji należności powstałych w okresie od 1 lutego 2016 roku do 31 stycznia 2020 roku. Wskaźnik ściągalności (obliczany w skali półrocznej jako stosunek liczby należności wyegzekwowanych w tym okresie przez wykonawcę do liczby należności przekazanych w tym okresie wykonawcy do wyegzekwowania) nie może być niższy niż 15 % (przy czym parametr ten stanowi kryterium oceny ofert).

Długi gapowiczów

Przy okazji ZTP podał, że spośród należności powstałych w okresie od 1 stycznia 2016 roku, pozostających w windykacji według stanu na dzień 10 października:

- 27 596 wezwań było nieopłaconych i opłaconych częściowo bez pozwu oraz wniosku do komornika (w tym osoby bez adresu oraz uznane za nieściągalne),

- 26 572 spraw zostało skierowanych do sądu, nieopłaconych i opłaconych częściowo bez wniosku do komornika,

- 2 194 spraw zostało skierowanych do sądu - nieopłaconych i opłaconych częściowo, które zostały skierowane do komornika.

ZTP wskazał również, że obecnie realizowana jest miesięczna liczba kontroli na poziomie 15 000 w roku szkolnym i 10 500 w okresie wakacyjnym. Z kolei miesięczna liczba nałożeń wynosi 6 000 w roku szkolnym i 4 200 w okresie wakacyjnym.

Warunki przetargu

ZTP czeka na oferty od wykonawców do dnia 20 listopada.

Zamawiający przewidział różne kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia. I tak w części 1 – są to: cena (60%), zatrudnianie osób niepełnosprawnych (20%), zwiększenie ilości przeprowadzonych kontroli (20%). W części 2 zaś - cena (60%) i wskaźnik ściągalności (40%).

A na koniec mamy dla Was film z krakowskich kontroli:

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
Kraków