TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kto skontroluje bilety na liniach MZK Zielona Góra?
- Opublikowano: 23.12.2019 18:30:02
Kto skontroluje bilety na liniach MZK Zielona Góra?

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze ogłosił przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kontroli biletów w komunikacji miejskiej.

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze ogłosił przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kontroli biletów w komunikacji miejskiej.

W 2019 roku liczba wykonanych wozokilometrów przez MZK wyniosła 4 988 263. Zamawiający przewiduje, że wielkość pracy eksploatacyjnej w latach 2020-2021 będzie kształtować się na poziomie +/- 4% w porównaniu do roku 2019. Firma, która wygra przetarg będzie świadczyć usługi od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Obowiązki wykonawcy

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na prowadzeniu kontroli biletów za przewóz osób oraz ich uprawnienia do przejazdów, na liniach komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK oraz windykacja i egzekucja należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu: papierowego, zakupionego przy pomocy aplikacji mobilnej lub elektronicznego. Kontrola biletów musi być wykonywana przez wszystkie dni robocze, w soboty, niedziele i święta w każdym miesiącu. Firma, która wygra przetarg zobowiąże się zapewnić przeprowadzenie kontroli o różnych porach z równomiernym ich rozłożeniem na wszystkich liniach (również nocnych) uwzględniając całą trasę przejazdu autobusów (od przystanku początkowego do przystanku końcowego – w szczególności na odcinkach tras leżących na terenie byłej Gminy Zielona Góra), w czasie realizacji rozkładu jazdy przez pojazdy komunikacji miejskiej.

W każdy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni świątecznych ma zostać wykonanych minimum 145 kontroli, z kolei w każdą sobotę i niedzielę będzie to minimum 105 kontroli, a w dni świąteczne minimum 75 kontroli, w tym również w dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia z zastrzeżeniem, że łączna liczba kontroli w miesiącu wyniesie minimum 3 000 kontroli. Przez kontrolę biletów MZK rozumie wejście kontrolerów do pojazdu komunikacji miejskiej, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie kontroli biletowej MZK i sprawdzenie, czy wszyscy pasażerowie znajdujący się w pojeździe wnieśli opłatę za przejazd, posiadają ważny bilet papierowy lub zakupiony przy pomocy aplikacji mobilnej lub elektroniczny oraz dokumenty stwierdzające prawo do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

Ponadto, wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokładnej dokumentacji osób spisanych za jazdę bez ważnych biletów posługując się danymi osobowymi tylko niezbędnymi do ich identyfikacji, dochodzenia roszczenia w postępowaniu sądowym oraz ma on wyczerpująco rozpatrywać odwołania ustne i pisemne pasażerów. Dodatkowy obowiązek wykonawcy ma polegać na zapewnieniu stałego pomieszczenia do obsługi pasażerów z oznaczeniem dni i godzin przyjęć interesantów - minimum 5 dni w tygodniu i minimum 4 godziny dziennie.

Warunki przetargu

Otwarcie ofert ma nastąpić 27 grudnia. Zamawiający przewidział dwa kryteria oceny ofert: cenę (60%) i liczbę dodatkowych kontroli (40%).


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
Zielona Góra