TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kto skontroluje bilety w Żyrardowie?
- Opublikowano: 17.10.2019 12:30:35
Kto skontroluje bilety w Żyrardowie?

Żyrardów pyta wykonawców o oferty na kontrole biletów.

Żyrardów poszukuje firmy, która będzie kontrolowała bilety w pojazdach komunikacji miejskiej i prowadziła ewidencję osób jadących bez ważnego biletu. Wybór konkretnej firmy nastąpi w drodze zapytania ofertowego.

Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana na okres od 2 listopada do 31 października 2020 roku.

Pojęcie kontroli

Przez jednorazową kontrolę biletów miasto uważa zdarzenie od momentu wejścia osoby kontrolującej do momentu opuszczenia pojazdu i przeprowadzenie czynności związanych z kontrolą biletów wszystkich obecnych w pojeździe pasażerów.

Potwierdzeniem powyższych czynności ma być wydruk z kasownika danego pojazdu (kontrolka) oraz wpis w karcie drogowej.

Obowiązki kontrolera

Wykonawca, który zostanie wybrany do świadczenia usług kontroli biletów zobowiązany będzie do:

- udostępnienia łączności telefonicznej w celu przyjmowania uwag w sprawach związanych z czynnościami wykonywanymi przez firmę w ramach przedmiotu zamówienia,

- przygotowania druków opłat potrzebnych do prowadzenia kontroli biletowej,

- przeszkolenia osób pracujących na stanowisku kontrolera i przedstawienia imiennego wykazu tych osób zamawiającemu,

- rozpatrywania odwołań pasażerów od nałożonych opłat dodatkowych oraz skarg pasażerów na pracę kontrolujących.

Pracownicy firmy kontrolującej bilety oprócz czynności związanych z prowadzeniem kontroli biletów będą mieli następujące obowiązki:

- informowanie prowadzącego pojazd o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy,

- obserwacja stanu technicznego i sprawności kasowników oraz niezwłoczne zgłoszenie wszelkich zauważonych nieprawidłowości do zamawiającego,

- natychmiastowe informowanie zamawiającego o wszelkich stwierdzonych przypadkach fałszowania biletów, a także nadużyciach dokonywanych przez pasażerów.

Zakres kontroli

Kontrole biletowe w pojazdach komunikacji miejskiej winny być przeprowadzane w godzinach funkcjonowania komunikacji tj.: 4:00 - 23:30 w dni powszednie, soboty, niedziele i święta w ustalonej liczbie minimum 300 kontroli w ciągu miesiąca. Maksymalna liczba kontroli w jednym miesiącu, za które wykonawcy należne będzie wynagrodzenie wynosi 350. Kontrole mają być wykonane minimum 15 dni w miesiącu, w tym przynajmniej raz w sobotę i niedzielę (także, jeżeli przypadają w święta) po minimum 10 kontroli dziennie. W każdym miesiącu każda z linii autobusowych ma zostać skontrolowana co najmniej raz w podanych interwałach czasowych tj. 4:00-5:59, 6:00-7:59, 8:00-9:59, 10:00-11:59, 12:00-13:59, 14:00-15:59, 16:00-17:59, 18:00-19:59, 20:00-23:59.

Oferty wykonawców

Najlepsza oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium ceny. Firmy zainteresowane zamówieniem mogą przesyłać swoje propozycje do dnia 18 października.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
Żyrardów