TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kto skontroluje bilety we Włocławku?
TransInfo.pl - Opublikowano: 25.02.2019 17:30:37
Kto skontroluje bilety we Włocławku? Przez miesiąc fot. UM Włocławek

Włocławek szuka osób do kontroli biletów na miesiąc.

Miasto Włocławek po raz kolejny poszukuje osób, które będą wykonywać kontrole biletów w autobusach MPK oraz kontrole czystości przystanków autobusowych. I znowu tylko na miesiąc.

Kontrole mają odbywać się od 1 do 31 marca. Zamówienie opiewa na kwoty poniżej 30 000 euro i wobec tego zamawiający zdecydował się na wyłonienie wykonawcy poprzez zapytanie ofertowe. Z wybranym wykonawcą (albo wykonawcami) miasto planuje zawrzeć umowy zlecenia.

Zakres kontroli

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie w ramach realizacji umowy zlecenia do:

- przeprowadzania kontroli w sposób ciągły i systematyczny ze szczególnym uwzględnieniem godzin szczytu przewozowego. Kontrole biletowe muszą być przeprowadzane we wszystkie dni tygodnia (w dni robocze, soboty, niedziele i święta), w godzinach kursowania autobusów, na wszystkich liniach autobusowych,

- przeprowadzania kontroli z drugim kontrolerem zatrudnionym przez Urząd Miasta Włocławek,

- przeprowadzenia w miesiącu: co najmniej 550 kontroli biletów w dzień roboczy, co najmniej 100 kontroli w soboty, niedziele i święta, a także kontroli na liniach autobusowych w godzinach ich kursowania, tj. pomiędzy godziną 5:00 a godziną 00:30. Każda następna kontrola powinna być przeprowadzona w innym autobusie,

- potwierdzania faktu przeprowadzenia kontroli na linii autobusowej u kierowcy autobusu,

- przestrzegania obowiązujących przepisów,

- przygotowania codziennego raportu z wykonywanej kontroli i dostarczenie go wraz z kontrolkami w dniu następnym przed rozpoczęciem lub po zakończeniu usługi (kontroli biletów) do Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Włocławek,

- podczas przebywania na przystankach w związku z wykonywaną kontrolą biletów sprawdzania i następnie informowania Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Włocławek o ewentualnych dewastacjach infrastruktury przystankowej i braku czystości na przystankach komunikacyjnych będących własnością Gminy Miasto Włocławek.

Ocena ofert

Oferty można składać w Urzędzie Miasta Włocławek do dnia 26 lutego. Będą one oceniane z uwzględnieniem trzech kryteriów: ceny (80%), doświadczenia w wykonywaniu kontroli biletów (10%) – przy czym najwyżej punktowane jest doświadczenie co najmniej 12 miesięcy i więcej, poziomu wykształcenia (10%) – najwięcej punktów można uzyskać za wykształcenie wyższe.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
Włocławek
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.