TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kto sprawdzi bilety w Bydgoszczy? Kontrakt na trzy lata
TransInfo.pl - Opublikowano: 31.01.2019 12:30:56
Kto sprawdzi bilety w Bydgoszczy? Kontrakt na trzy lata; fot. ZDMiKP Bydgoszcz FB

Bydgoszcz ruszyła z przetargiem na kontrolę biletów i windykację należności .

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, powoli zbliża się do końca umowa na kontrolę biletów w bydgoskich tramwajach i autobusach. W związku z tym, Zarząd ogłosił przetarg, w ramach którego poszukuje firmy kontrolerskiej na nowy okres tj. od połowy roku 2019 do 2023.

Wyłoniona w przetargu firma w podanym czasie będzie zajmowała się kontrolą biletów, jak również prowadzeniem windykacji tzw. opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że od wielu lat, przywołanymi czynnościami nie zajmują się pracownicy Zarządu Dróg. Kontrole na przełomie 1999/2000 roku przejęły specjalistyczne firmy kontrolerskie, które poza kontrolami zajmują się także windykacją, a tym samym księgowością zaległych należności. Dopiero po zakończeniu umowy, firma jeszcze przez rok zajmuje się windykacją, po czym przekazuje ją do ZDMiKP - tym samym windykacja należności potrwa aż do 30 kwietnia 2023 roku.

Zakres kontroli i obowiązki wykonawcy

W ramach zamówienia firma, która wygra przetarg zobowiązana będzie do wykonywania w szczególności następujących czynności:

- prowadzenia kontroli biletów na wszystkich liniach komunikacyjnych organizowanych przez Miasto Bydgoszcz oraz na obszarze gmin, z którymi zawarto porozumienie o wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego. Liczba kontroli ma wynosić od 11 000 do 12 000 w trybie podstawowym w miesiącu kalendarzowym. Ponadto, mają być przeprowadzane kontrole w trybie dodatkowym, zlecone przez zamawiającego. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień), z uwagi na zmniejszony zakres świadczonych usług przewozowych, liczba przeprowadzonych kontroli w trybie podstawowym nie może być mniejsza niż 10500. Minimalna liczba kontroli w trybie podstawowym, która musi być przeprowadzona w tramwajach wynosi 22% całkowitej miesięcznej liczby kontroli prowadzonej w trybie podstawowym, natomiast dla autobusów - 78% całkowitej miesięcznej liczby kontroli prowadzonej w trybie podstawowym,

- nakładania i pobierania opłat dodatkowych i opłat przewozowych określonych we właściwej uchwale Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy,

- odstępowania od nałożonych opłat dodatkowych w uzasadnionych przypadkach i pobierania opłat manipulacyjnych,

- prowadzenia windykacji i egzekucji opłat na określonych zasadach,

- przyjmowania od pasażerów reklamacji z tytułu nałożonych opłat dodatkowych i przekazywania ich do rozpatrzenia przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia kontroli w sposób ciągły, we wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę, ze szczególnym uwzględnieniem szczytu przewozowego i godzin nocnych, z zachowaniem miesięcznego harmonogramu kontroli. Za jedną "kontrolę biletów w trybie podstawowym" uznaje się wejście kontrolerów do pojazdu i odbicie kontrolki w kasowniku, w grupie kontrolerskiej liczącej co najmniej dwieosoby i sprawdzenie, czy wszyscy pasażerowie w pojeździe posiadają bilety na przejazd, a w przypadku przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, dodatkowo dokumenty potwierdzające te uprawnienia. Jako kolejnej kontroli ZDMiKP nie uzna wejścia tej samej grupy kontrolerskiej do tego samego pojazdu i na tym samym przystanku, na którym właśnie zakończono kontrolę. Zastrzeżenie to nie dotyczy tramwajów dwuwagonowych oraz dowolnych pojazdów na pętlach. Oprócz kontroli biletów realizowanej w trybie podstawowym, wykonawca zobowiązany będzie prowadzić kontrole w trybie dodatkowym, które będą wyznaczone przez zamawiającego. Wykonawca będzie realizował zamówienie przy pomocy minimum 30 kontrolerów, w przeliczeniu na pełne etaty. W ramach zamówienia zwycięska firma będzie zobligowana do utrzymywania minimum jednego stałego punktu obsługi klientów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, w tym w każdy wtorek do godziny 18:00, zapewniającego co najmniej możliwość wpłat z tytułu nałożonych opłat oraz przyjmowania reklamacji od pasażerów, skarg i wniosków.

Windykacja należności

W ramach umowy, wykonawca prowadził również będzie windykację i egzekucję wszelkich należności zamawiającego z tytułu jazdy bez ważnego biletu w sposób niedopuszczający do przedawnienia roszczenia, z uwzględnieniem możliwości niedochodzenia przed sądem spraw niecelowych lub ekonomicznie nieuzasadnionych. Do tego zadania wchodzi również obowiązek kierowania pisemnego wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych pasażera do odpowiedniego rejestru długów i o dochodzeniu należności przed sądem. Wykonawca prowadzić będzie windykację należności również poprzez kierowanie w imieniu zamawiającego spraw do sądu, w celu uzyskania orzeczenia sądowego wraz z klauzulą wykonalności, a następnie do komorników.

Warunki przetargu

Wykonawcy, którzy są zainteresowani opisanym zamówieniem mogą składać swoje propozycje do 22 lutego. Na ten dzień zaplanowano otwarcie ofert. Będą one oceniane z uwzględnieniem 2 kryteriów: ceny (60%), miesięcznej liczby kontroli (40%).Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
ZDMiKP Bydgoszcz
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.