TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Leszno i roczny przetarg na kontrolę biletów
TransInfo.pl - Opublikowano: 22.11.2019 09:30:14
Leszno i roczny przetarg na usługi kontroli biletów

Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest wykonywanie usługi kontroli w autobusach

Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest wykonywanie usługi kontroli w autobusach MZK. Usługi mają być realizowane przez cały przyszły rok.

Obowiązki wykonawcy i kontrolerów

Zadania jakie MZK przewiduje dla wykonawcy to:

- kontrola ważności biletów osób korzystających z komunikacji miejskiej,

- pobieranie nieuiszczonej należności za przejazd,

- nakładanie, pobieranie i windykacji opłat dodatkowych określonych w taryfie opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji,

- prowadzenie procesu windykacji i egzekucji należności z tytułu nieuregulowanych w terminie opłat dodatkowych z upoważnienia MZK i na własny rachunek.

Wykonawca zaopatrzy się we własnym zakresie w bezprzewodową drukarkę termiczną do wystawiania opłat dodatkowych oraz urządzenie do przyjmowania płatności kartą. Dodatkowo wykonawca zapewni stały punkt do obsługi interesantów na terenie Miasta Leszna oraz odpowiednie pomieszczenie do obsługi kasowej, z oznaczeniem dni i godzin przyjęć interesantów. Wykonawca zapewni także możliwość wpłat gotówkowych z tytułu niepobranych należności podczas kontroli. Punkt czynny będzie minimum 4 dni w tygodniu i minimum 4 godziny dziennie (przy czym dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych).Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji.

Zakres kontroli

Wykonawca będzie zobligowany do przeprowadzania kontroli biletów przez minimum trzech uprawnionych pracowników. Liczba kontroli w miesiącu nie może być mniejsza niż 900, w tym:

- nie mniej niż 40 kontroli na liniach komunikacyjnych nr 11 i nr 15,

- nie mniej niż 80 kontroli na linii nr 4,

- nie mniej niż 80 kontroli na linii nr 12,

- nie mniej niż 700 kontroli na pozostałych liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna.

Za kontrolę zamawiający uważa każde zarejestrowanie karty kontrolera w sprawdzarce kart bezstykowych i kasowniku zamontowanym w autobusie. Przerwa pomiędzy kolejnymi kontrolami jakie są przeprowadzane na danym kursie musi wynosić co najmniej 7 minut. Kontrole będą wykonywane we wszystkie dni robocze, soboty i niedziele oraz uzgodnione dni świąteczne. Kontrola ważności biletów będzie prowadzona przy użyciu sprawdzarek kart bezstykowych i telefonów komórkowych typu smartfon z dostępem do Internetu. Kontrolerzy nie będą mieli prawa do wydawania jakichkolwiek poleceń prowadzącemu pojazd poza uzasadnionymi przypadkami spowodowania zatrzymania autobusu lub zmiany jego trasy przejazdu, mają natomiast obowiązek informowania kierowcy autobusu o niesprawności kasowników lub biletomatów, zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy oraz wszelkich innych zauważonych nieprawidłowościach.

Warunki przetargu

Termin otwarcia ofert został ustalony na dzień 22 listopada. Zamawiający oceni ofert z uwzględnieniem dwóch kryteriów: ceny (80%) i proponowanego procentowego udziału we wpływach w danym miesiącu z opłat dodatkowych od pasażerów, które zostaną wniesione na konto wykonawcy (20%).Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
Leszno