TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Łódź: Dostawa i montaż stacji ładowania autobusów elektrycznych
- Opublikowano: 16.06.2020 13:09:34

Dostawa i montaż stacji ładowania autobusów elektrycznych

przetarg

Dostawa i montaż stacji ładowania autobusów elektrycznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1) dostawa i montaż stacji szybkiego ładowania na 6 pętlach autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi;

2) dostawa i montaż stacji wolnego ładowania na terenie zajezdni autobusowej zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Limanowskiego 147/149;

3) dostosowanie 6 pętli autobusowych do montażu stacji szybkiego ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i jej podłączeniem do sieci energetycznej (w formule: "Zaprojektuj i wybuduj");

4) objęcie kompletnym systemem telemetrycznym wszystkich stacji ładowania.

Specyfikacja Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.

Adres pocztowy: ul. Tramwajowa 6

Miejscowość: Łódź

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Kod pocztowy: 90-132

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dominika Grzelak-Kamińska

E-mail: dgrzelak@mpk.lodz.pl

Tel.: +48 426721138

Faks: +48 426721229Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpk.lodz.pl

CPV 31158100-9: Ładowarki do baterii

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.

Adres pocztowy: ul. Tramwajowa 6

Miejscowość: Łódź

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Kod pocztowy: 90-132

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dominika Grzelak-Kamińska

E-mail: dgrzelak@mpk.lodz.pl

Tel.: +48 426721138

Faks: +48 426721229Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpk.lodz.pl

Miejsce i termin składania ofert

2020-06-26

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Uwagi VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 09/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 095-227989

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272702-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania 2020-06-12

Przejdź na początek ogłoszeniaSpodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
ładowarka