TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Łódź z budżetem 2020: Na transport 866,9 mln zł
TransInfo.pl - Opublikowano: 15.11.2019 14:30:19
Łódź z budżetem 2020: Na transport 866,9 mln zł; fot. UM Łódź

Najważniejsze transportowe inwestycje Lodzi to przebudowa linii tramwajowej na ul.Wojska Polskiego oraz kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz skarbnik Krzysztof Mączkowski przedstawili na konferencji prasowej główne założenia projektu budżetu na 2020 rok. Dochody miasta planowane są na poziomie 4,930 mld zł, a wydatki – 5,167 mld zł.

- To będzie budżet ambitny, ale trudny, m.in. z powodu tego, że po zmianie przepisów podatkowych miasto traci na wpływach z PIT 140 mln zł, nie otrzymując od rządu żadnej rekompensaty z tego tytułu, a chcemy realizować wszystkie nakreślone wcześniej plany i inwestycje. Za te pieniądze moglibyśmy zrobić wiele potrzebnych dla łodzian rzeczy, na które teraz trzeba będzie zaciągać kredyt – powiedziała prezydent Hanna Zdanowska.

Główne wydatki wyznaczają kierunki inwestycyjne na 2020 rok, czyli: transport i łączność, oświata, kultura, gospodarka mieszkaniowa i komunalna, koszty administracyjne, ochrona środowiska.

Wydatki ogółem przeznacza się na :


  • oświatę i wychowanie - 1,236 mld zł , co stanowi 23,9% wydatków ogółem,

  • transport i łączność – 866,9 mln zł, co stanowi 16,8% wydatków ogółem,

  • pomoc społeczna plus rodzina – 1,123 mld zł, co stanowi 21,7% wydatków ogółem,

  • gospodarka mieszkaniowa – 492,2 mln zł, co stanowi 9,5% wydatków ogółem,

  • gospodarka komunalna – 363,3 mln zł, co stanowi 7% wydatków ogółem,

  • administracja - 331,2 mln zł, co stanowi 6,4 % wydatków ogółem,

  • kultura - 244,5 mln zł, co stanowi 4,7% wydatków ogółem.

Najważniejsze kierunki inwestowania w 2020 roku w zakresie transportu i łączności to:

  • budowa i przebudowa linii tramwajowej na ul.Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej (46,6 mln zł),

  • kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego (126,9 mln zł),

  • Budowa drogi podziemnej wraz z płytą runku NCŁ (20 mln zł)


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
budżet
Łódź