TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Łomża również szuka kontrolerów biletów
TransInfo.pl - Opublikowano: 20.12.2019 16:30:35
Łomża również szuka kontrolerów biletów; fot. MPK Łomża / FB

Koniec roku to czas kiedy mamy wysyp przetargów na kontrolę biletów i windykację należności. W schemat ten wpisuje się również MPK w Łomży.

Koniec roku to czas kiedy mamy wysyp przetargów na kontrolę biletów i windykację należności. W schemat ten wpisuje się również Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży.

Miejski przewoźnik zaprosił firmy do złożenia ofert na wykonanie usługi polegającej na kontroli biletów w środkach komunikacji MPK ZB. Usługi mają być świadczone do końca 2021 roku. Mimo, że termin składania ofert upłynął w dniu 6 grudnia, do dnia dzisiejszego nie mamy informacji czy zgłosili się chętni.

Zakres zamówienia

Do zakresu zamówienia należy:

- prowadzenie kontroli biletów i dokumentów przewozu osób i bagażu w środkach komunikacji zamawiającego na wszystkich liniach przez niego obsługiwanych,

- pobieranie opłat dodatkowych od pasażerów jadących bez ważnego biletu (przewożących bagaż),

- windykacja należności (wezwania do zapłaty, kierowania spraw do sądu i do postępowania egzekucyjnego,

- kontrola przestrzegania przepisów o zabieraniu ze sobą do środka komunikacji zamawiającego zwierząt i rzeczy.

Wymagania MPK

Za jedną kontrolę MPK uważa wejście kontrolerów do pojazdu i sprawdzenie biletów u wszystkich pasażerów w pojeździe oraz opuszczenie pojazdu. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania przeprowadzonej kontroli odpowiednim wpisem do kart drogowych w kontrolowanych autobusach. Zamawiający na podstawie tych wpisów będzie monitorować realizację umowy w zakresie liczby wykonanych kontroli. Dokonywanie czynności kontrolnych przez pracowników firmy może być wykonywane tylko wówczas, jeżeli posiadają oni ważny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu. Wybrana firma będzie zobowiązana do przeprowadzenia co najmniej 600 kontroli biletowych, w tym minimum 60 kontroli w dni wolne od pracy i 120 kontroli po godzinie 17:00, w ciągu każdego miesiąca na wszystkich liniach autobusowych oraz do dostarczania co miesiąc wykazu dokonanych i potwierdzonych w kartach drogowych kontroli.

Ponadto, wykonawca ma przyjmować interesantów w sprawie skarg i wniosków przynajmniej raz w tygodniu przez minimum 2 godziny. W przypadkach spornych dopuszcza się możliwość konfrontacji pasażera z osobą nakładającą opłatę dodatkową. Zamawiający może udostępnić miejsce (pomieszczenie) do przyjmowania interesantów w swojej siedzibie na zasadach określonych w odrębnej umowie. Miejsce, dzień i godziny przyjęć muszą być zaakceptowane przez MPK. Do zadań wykonawcy należeć ma również prowadzenie dokładnej dokumentacji osób spisanych za jazdę bez ważnego biletu i rozpatrywanie pisemnych odwołań i skarg pasażerów dotyczących decyzji kontrolerów. Poza tym, firma będzie musiała przedkładać zamawiającemu kwartalne raporty dotyczące stanu przebiegu windykacji.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
Łomża