TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Lubelscy kontrolerzy z nocnym wsparciem
- Opublikowano: 21.12.2019 12:00:24
Lubelscy kontrolerzy z nocnym wsparciem; fot. UM Lublin

Lubelscy kontrolerzy biletów będą mieli asystę ochrony również w przyszłym roku.

Lubelscy kontrolerzy biletów będą mieli asystę ochrony również w przyszłym roku.

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie dostrzegł, iż praca kontrolerów biletów, szczególnie w nocy nie należy do łatwych. Rzeczony organizator transportu zwrócił się z prośbą do potencjalnych wykonawców o złożenie oferty na wykonanie zamówienia w postaci usługi ochrony kontrolerów biletów w porze nocnej.

Ochrona+

Usługa ochrony kontrolerów ma polegać na:

- przewozie pojazdem wykonawcy grupy kontrolerów – rewizorów w miejsca przez nich wskazane. Pojazd ten ma zapewnić możliwość przewozu minimum 7 osób (w tym kierowca, dwóch pracowników ochrony i czterech kontrolerów) oraz posiadać sprawny system ogrzewania i klimatyzację. Wykonawca musi zapewnić oznaczenie pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu, który ich zatrudnia,

- stałej asyście dwóch pracowników ochrony dla grupy kontrolerów, którzy rozpoczynają i prowadzą czynności kontrolne w pojazdach komunikacji miejskiej wykonujących przewozy na zlecenie ZTM Lublin,

- udzieleniu niezbędnej pomocy kontrolerom-rewizorom w przypadkach wystąpienia niepożądanych, w tym agresywnych zachowań podczas wykonywania czynności kontrolnych,

- asyście pracownika ochrony dla kontrolera do czasu zakończenia przez niego czynności kontrolnych przypadku konieczności opuszczenia przez niego pojazdu z pasażerem, który chce wysiąść z pojazdu na najbliższym przystanku.

Przez porę nocną zamawiający rozumie czynności wykonywane pomiędzy godzinami 22:00 – 6:00. Czynności wykonawcy będą realizowane średnio 1 raz w tygodniu w każdym miesiącu.

Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia i doświadczenie do wykonywania przedmiotu umowy, w tym koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Otwarcie i ocena ofert

Zamawiający czekał na oferty do 9 grudnia. Mimo, że termin otwarcia ofert już minął, nie znamy danych oferentów. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena.

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
Lublin