TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Lublin zmienia przewozowy regulamin
TransInfo.pl - Opublikowano: 23.01.2020 15:30:35
Lublina zmienia przewozowy regulamin; fot. ZTM Lublin

Lubelskie zmiany w "Regulaminie przewozu osób i rzeczy" obowiązują od 6 stycznia br.

Lubelskie zmiany w "Regulaminie przewozu osób i rzeczy" obowiązują od 6 stycznia br.

Mając na uwadze zgłoszenia zarówno ze strony kierowców jak i pasażerów nastąpiła aktualizacja zapisów "Regulaminu przewozu osób i rzeczy" obowiązującego w pojazdach komunikacji miejskiej. Aktualizacja ma na celu doprecyzowanie lub uregulowanie kwestii spornych na linii pasażer – kierowca – organizator komunikacji. Nowy regulamin wszedł w życie 6 stycznia br.

Poniżej najważniejsze zmiany z punktu widzenia pasażera.

Przystanki na żądanie

Pasażer zamierzający skorzystać z przystanku "na żądanie" zobowiązany jest zasygnalizować ten fakt poprzez zajęcie miejsca w pobliżu krawędzi (w bezpiecznej odległości) lub wyraźne podniesienie ręki. Niezastosowanie się do powyższych zasad będzie skutkować tym, że pojazd komunikacji miejskiej nie zatrzyma się na przystanku "na żądanie". Zmiana ma na celu wykorzystanie przystanków "na żądanie" faktycznie zgodnie z ich funkcją (zwiększenie prędkości komunikacyjnej, skrócenie czasu przejazdu, oszczędność w zużyciu paliwa). Ponadto, wynika z wniosków kierowców komunikacji miejskiej, którzy podnosili brak precyzji dotychczasowych zapisów. Jednoznacznie ustalony sposób postępowania pasażera na przedmiotowych przystankach, nie będzie wzbudzał już wątpliwości kierującego pojazdem.

Miejsca dla osób uprawnionych

Osoby zajmujące miejsca dla osób starszych, niepełnosprawnych, z dzieckiem na ręku oraz miejsca dla wózków dziecięcych i inwalidzkich, zobowiązane są do ich zwolnienia na rzecz osób uprawnionych, a w przypadku braku możliwości równoczesnego przejazdu mogą zostać zobowiązane do opuszczenia pojazdu. Doprecyzowanie zapisów w tym zakresie ma na celu określenie pierwszeństwa w korzystaniu z takich miejsc wyznaczonych w pojazdach.

Kontrola biletów

Nowy regulamin dopuszcza możliwość kontroli w zespołach 2-osobowych, co nie znaczy, że kontrole w grupach 3 lub 4 osobowych nie będą nadal przeprowadzone. Zmiana liczebności grup kontrolerskich ma na celu rozdysponowanie kontroli na większy obszar miasta ale również taka forma kontroli pozwoli na większą elastyczność pod kątem dostosowania jej do długości taboru.

Kwestię tzw. ujęcia pasażera reguluje Prawo przewozowe. Zapis ten został również powtórzony w obecnym regulaminie, celem doinformowania pasażera o możliwości zastosowania takiej procedury. Zatem w przypadku pasażera, który odmawia zapłacenia należności i nie okazuje dokumentu umożliwiającego wystawienie mandatu, kontroler ma prawo ująć podróżnego do czasu przyjazdu Policji. Protokół ustalenia danych osobowych nadal będzie wykorzystywany przez kontrolerów, z tym że w szczególnych sytuacjach, np. kiedy czas oczekiwania na Policję będzie zbyt długi. Potwierdzenie tożsamości podróżnego przez Policję z pewnością eliminuje podawanie fałszywych danych.

Rozszerzenie zasad bezpieczeństwa

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, obsługa pojazdu uprawniona jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb.

Zgłaszanie naruszeń w ruchu drogowym popełnianych przez kierującego pojazdem komunikacji miejskiej

Uwagi dotyczące nieprawidłowości w komunikacji miejskiej w zakresie naruszeń przepisów ruchu drogowego należy kierować do Policji lub innych organów uprawionych do oceny zdarzeń w ruchu drogowym. ZTM w Lublinie nie jest organem kompetentnym do oceny tego typu sytuacji.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
pasażer
Lublin