TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Mera z 11 biletomatami dla Zielonej Góry
- Opublikowano: 14.02.2020 16:30:01
Mera z 11 biletomatami dla Zielonej Góry

Zielona Góra podpisała umowę, której przedmiotem jest dostawa 11 nowych biletomatów stacjonarnych.

Zielona Góra podpisała umowę, której przedmiotem jest dostawa 11 nowych biletomatów stacjonarnych.

Wykonawcą będzie Mera Systemy sp. z o.o., a wartość zamówienia to 1 106 938,50 PLN. Zanim jednak doszło do podpisania umowy miasto musiało rozstrzygnąć przetarg, w którym obok Mera wystartowała firma AVISTA sp. z o.o., której oferta była jednak znacznie droższa od propozycji Mery, jednocześnie przekraczała budżet miasta.

Cała inwestycji została dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Dostawa, ale również i montaż automatów biletowych ma zakończyć się do 31 maja 2020 roku.

Zadania dla Mery

Zamówienie obejmuje:

- zaprojektowanie i wykonanie fundamentów betonowych pod automaty we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach oraz przystosowanie istniejących, w sposób umożliwiający montaż i podłączenie automatów dostarczonych w ramach zamówienia,

- dostawę 11 automatów wraz z oprogramowaniem dla każdego z nich oraz oprogramowaniem do budowania taryf, a także dokonanie ich montażu, podłączenia do instalacji elektrycznej oraz uruchomienie automatów,

- dostawę i uruchomienie systemu rozumianego jako całość oprogramowania służącego do pełnego zarządzania automatami oraz obsługi sprzedaży realizowanej w automatach,

- dostarczenie zamawiającemu laptopa do nadzoru i serwisowania pracy automatów biletowych o wzmocnionej obudowie z matrycą 13 - 14 cali, wyposażonego w modem GSM oraz kartę WiFi,

- przeszkolenie personelu zamawiającego z zarządzania i obsługi systemu oraz obsługi technicznej automatów,

- przystosowanie przedmiotu zamówienia do obowiązujących wymogów Zielonogórskiej Karty Miejskiej oraz funkcjonującego u zamawiającego systemu do zarządzania firmą i zapewnienie zgodności stosowania dostarczonego oprogramowania oraz systemu z tymi wymogami,

- zapewnienie depozytu części zamiennych odpowiadającego zamontowanym podzespołom w ilości niezbędnej do utrzymania sprawności automatów w okresie gwarancyjnym. Depozyt będzie obejmował co najmniej takie podzespoły jak: wyświetlacz, panel dotykowy, drukarka, czytnik kart płatniczych, czytnik e-karty, komputer i inne podzespoły niezbędne do prawidłowej pracy biletomatów,

- udzielenie zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia w tym wykonane prace, dostarczony sprzęt, sprawność działania systemu zgodnie z ofertą oraz zapewnienie serwisu, w ramach którego będzie on odpowiedzialny za wykonywanie wymaganych napraw urządzeń, sprzętu, aktualizacji dotyczących sprzętu, systemu oraz systemów operacyjnych.

Funkcje biletomatów

Dostarczone biletomaty mają posiadać następujące funkcjonalności:

- sprzedaż biletów jednoprzejazdowych i dobowych MZK zgodnie z obowiązującą taryfą,

- sprzedaż biletów okresowych MZK zgodnie z obowiązującą taryfą,

- sprzedaż doładowań elektronicznej portmonetki,

- zapis biletów okresowych i doładowań elektronicznej portmonetki zakupionych przez Internet z wykorzystaniem platformy www,

- realizacja płatności mandatów wystawianych przez firmę zewnętrzną za przejazd pasażera komunikacją miejską bez ważnego biletu,

- udostępnienie na ekranie: rozkładów jazdy, podstawowych informacji o komunikacji miejskiej, interaktywnej mapy komunikacji miejskiej, kilku najbardziej popularnych aplikacji służących do planowania podróży oraz innych informacji uzgodnionych z zamawiającym.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
biletomat
Zielona Góra
Mera
Avista