TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Miejska komunikacja na Open'era 2017
MZKZG TL, TransInfo - Opublikowano: 13.06.2017 12:45:53
Przystanki pociągów SKM na obszarze MZKZG, które obejmuje oferta kolejowo-komunalnych biletów imprezowych

Od Wejherowa przez Gdynię, Sopot do Gdańska Śródmieście. Na tym bilecie dojedziesz również na gdańskie lotnisko i do Żukowa

Open'er to nie tylko koncerty i wydarzenia odbywające się na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo, ale także liczne atrakcje Gdyni, Gdańska i Sopotu. Dlatego też MZKZG zachęca wszystkich festiwalowiczów do aktywnego podróżowania po Trójmieście z wykorzystaniem transportu zbiorowego.

Uczestnicy Open'era mogą korzystać:

- ze specjalnego 6-dniowego karnetu ważnego wyłącznie w pociągach PKP SKM w Trójmieście;

- 24- i 72-godzinnych biletów metropolitalnych ważnych na obszarze MZKZG we wszystkich środkach transportu tj. autobusach, tramwajach i trolejbusach ZKM w Gdyni, ZTM w Gdańsku i MZK Wejherowo oraz w pociągach PKP SKM w Trójmieście (w tym na linii PKM) i POLREGIO.

Oferta PKP SKM w Trójmieście - "Karnet Festiwalowy SKM 2017"

PKP SKM w Trójmieście przygotowała specjalny bilet "Karnet Festiwalowy SKM 2017" obowiązujący w trakcie festiwalu Open'er. Obowiązuje ona na wszystkie pociągi SKM przez 6 dni, od 27 czerwca do 2 lipca.

Karnet jest dostępnych dla wszystkich, nie tylko dla uczestników festiwalu.

Specjalna cena: 40 zł. Bilet jest dostępny na stronie SKM i w aplikacji KOLEO.

Oferta metropolitalnych biletów 24- i 72-godzinnych

Rozwiązaniem, które pozwoli na bezproblemowe korzystanie ze środków transportu zbiorowego, jest zakup 24- lub 72-godzinnego biletu metropolitalnego. Bilety te, w zależności od rodzaju, upoważniają do jazdy kolejką PKP SKM w Trójmieście (w tym na linii PKM), pociągami POLREGIO, autobusami, tramwajami i trolejbusami w obrębie całej metropolii, czyli od Wejherowa przez Gdynie, Sopot, Gdańsk aż do Pruszcza Gdańskiego.


 Rodzaj biletu
 Normalny Ulgowy
 Bilety 24-godzinne
komunalny
obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
15 zł
7,5 zł
kolejowo-komunalny dwóch organizatorów
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i POLREGIO oraz w pojazdach: ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo
20 zł
10 zł
kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i POLREGIO oraz w pojazdach ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
23 zł
11,5 zł
  Bilety 72-godzinne
komunalny
obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
30 zł
15 zł
kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i POLREGIO oraz w pojazdach ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
46 zł
23 zł


Bilety metropolitalne wszystkich rodzajów występują także jako bilety metropolitalne ulgowe, tj. uprawniające do przejazdu z ulgą 50%. Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:

    kombatanci - na podstawie legitymacji kombatanckiej;

    inwalidzi słuchu (głuchoniemi) - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych;

    emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku - na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty (legitymacja ZUS lub innego zakładu ubezpieczeń społecznych) wraz z dokumentem tożsamości;

    dzieci w wieku 4 do 7 lat;

    uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych do dnia 31 grudnia ukończenia 24 roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej;

    studenci szkół wyższych - na podstawie legitymacji studenckiej (bez ograniczenia wieku);

    studenci zagranicznych wyższych uczelni do ukończenia 26 roku życia - na podstawie wydanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26 "Student" lub karty ISIC;

    doktoranci - na podstawie legitymacji doktoranckiej lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich;

    słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów nauczycielskich języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na podstawie legity¬macji słuchacza kolegium

Podstawę do przejazdów bezpłatnych i ulgowych stanowią dokumenty określone przepisami szczegółowymi i wydane przez polskie władze państwowe, samorządowe oraz organizacje i instytucje działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem karty EURO<26 Student i karty ISIC.

24- i 72-godzinne bilety metropolitalne w formie papierowej są do nabycia w kasach PKP SKM w Trójmieście oraz wybranych punktach sprzedaży biletów ZKM w Gdyni, ZTM w Gdańsku i MZK Wejherowo.

WIĘCEJ
Sprawdź też:
Trójmiasto
Open"er
promocja

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.