TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Miejska komunikacja na Open'era 2017
MZKZG TL, TransInfo - Opublikowano: 13.06.2017 12:45:53
Przystanki pociągów SKM na obszarze MZKZG, które obejmuje oferta kolejowo-komunalnych biletów imprezowych

Open'er to nie tylko koncerty i wydarzenia odbywające się na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo, ale także liczne atrakcje Gdyni, Gdańska i Sopotu. Dlatego też MZKZG zachęca wszystkich festiwalowiczów do aktywnego podróżowania po Trójmieście z wykorzystaniem transportu zbiorowego.

Uczestnicy Open'era mogą korzystać:

- ze specjalnego 6-dniowego karnetu ważnego wyłącznie w pociągach PKP SKM w Trójmieście;

- 24- i 72-godzinnych biletów metropolitalnych ważnych na obszarze MZKZG we wszystkich środkach transportu tj. autobusach, tramwajach i trolejbusach ZKM w Gdyni, ZTM w Gdańsku i MZK Wejherowo oraz w pociągach PKP SKM w Trójmieście (w tym na linii PKM) i POLREGIO.

Oferta PKP SKM w Trójmieście - "Karnet Festiwalowy SKM 2017"

PKP SKM w Trójmieście przygotowała specjalny bilet "Karnet Festiwalowy SKM 2017" obowiązujący w trakcie festiwalu Open'er. Obowiązuje ona na wszystkie pociągi SKM przez 6 dni, od 27 czerwca do 2 lipca.

Karnet jest dostępnych dla wszystkich, nie tylko dla uczestników festiwalu.

Specjalna cena: 40 zł. Bilet jest dostępny na stronie SKM i w aplikacji KOLEO.

Oferta metropolitalnych biletów 24- i 72-godzinnych

Rozwiązaniem, które pozwoli na bezproblemowe korzystanie ze środków transportu zbiorowego, jest zakup 24- lub 72-godzinnego biletu metropolitalnego. Bilety te, w zależności od rodzaju, upoważniają do jazdy kolejką PKP SKM w Trójmieście (w tym na linii PKM), pociągami POLREGIO, autobusami, tramwajami i trolejbusami w obrębie całej metropolii, czyli od Wejherowa przez Gdynie, Sopot, Gdańsk aż do Pruszcza Gdańskiego.


 Rodzaj biletu
 Normalny Ulgowy
 Bilety 24-godzinne
komunalny
obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
15 zł
7,5 zł
kolejowo-komunalny dwóch organizatorów
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i POLREGIO oraz w pojazdach: ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo
20 zł
10 zł
kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i POLREGIO oraz w pojazdach ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
23 zł
11,5 zł
  Bilety 72-godzinne
komunalny
obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
30 zł
15 zł
kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM (w tym na linii PKM) i POLREGIO oraz w pojazdach ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
46 zł
23 zł


Bilety metropolitalne wszystkich rodzajów występują także jako bilety metropolitalne ulgowe, tj. uprawniające do przejazdu z ulgą 50%. Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:

    kombatanci - na podstawie legitymacji kombatanckiej;

    inwalidzi słuchu (głuchoniemi) - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych;

    emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku - na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty (legitymacja ZUS lub innego zakładu ubezpieczeń społecznych) wraz z dokumentem tożsamości;

    dzieci w wieku 4 do 7 lat;

    uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych do dnia 31 grudnia ukończenia 24 roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej;

    studenci szkół wyższych - na podstawie legitymacji studenckiej (bez ograniczenia wieku);

    studenci zagranicznych wyższych uczelni do ukończenia 26 roku życia - na podstawie wydanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO<26 "Student" lub karty ISIC;

    doktoranci - na podstawie legitymacji doktoranckiej lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich;

    słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów nauczycielskich języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na podstawie legity¬macji słuchacza kolegium

Podstawę do przejazdów bezpłatnych i ulgowych stanowią dokumenty określone przepisami szczegółowymi i wydane przez polskie władze państwowe, samorządowe oraz organizacje i instytucje działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem karty EURO<26 Student i karty ISIC.

24- i 72-godzinne bilety metropolitalne w formie papierowej są do nabycia w kasach PKP SKM w Trójmieście oraz wybranych punktach sprzedaży biletów ZKM w Gdyni, ZTM w Gdańsku i MZK Wejherowo.

WIĘCEJ
Sprawdź też:
Trójmiasto
Open"er
promocja

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.