TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Mimo trzech ofert Tarnów unieważnia przetarg na ITS
- Opublikowano: 08.10.2018 17:30:38
Mimo trzech ofert Tarnów unieważnia przetarg na ITS

Tarnów unieważnił przetarg na dostawcę Inteligentnego Systemu Transportowego. Powód? Ten sam co zwykle - przekroczenie budżetu.

Tarnów unieważnił przetarg na dostawcę Inteligentnego Systemu Transportowego. Powód? Prawie zawsze ten sam - przekroczenie budżetu.

28 września po otwarciu ofert okazało się, iż jest trzech chętnych na uruchomienie tarnowskiego systemu:

  • Sprint S.A (oferowana cena - 20 908 237,28 PLN brutto),

  • Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. Oddział w Polsce (cena 18 707 647,26 PLN brutto),

  • T4B Sp. z o.o. (cena 20 542 572,52 PLN brutto).

Dodajmy, że wszystkie spółki chciały zrealizować przedmiot zamówienia do 31 maja 2020 roku i zaoferowały gwarancję w okresie 60 miesięcy.

Wszystkie jednak firmy znacząco przekroczyły budżet zamawiającego, który został ustalony na 15 269 808,00 PLN brutto. Dlatego zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania - cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia. Czekamy w tej sytuacji na powtórkę.

Części składowe

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa (ITS), w skład którego wchodzą:

- rozbudowa serwerowni;

- wyposażenie Centrum Sterowania Ruchem (CSR);

- budowa łączy telekomunikacyjnych;

- modernizacja skrzyżowań;

- dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Sterowania Ruchem;

- podsystem Pomiaru Natężenia i Klasyfikacji Ruchu;

- uruchomienie systemu priorytetu przejazdu;

- tablice zmiennej treści VMS;

- system monitoringu wizyjnego - CCTV;

- dostawa, instalacja i uruchomienie stacji meteo;

- system informacji parkingowej;

- dostawa, uruchomienie i konfiguracja platformy APD – aplikacji integrującej systemy.

System ITS w zakresie obszarowego sterowania ruchem musi zapewnić poprawę następujących wskaźników efektywności:

- skrócenie o minimum 5% średniego czasu przejazdu na każdym ciągu komunikacyjnym;

- zwiększenie średniej punktualności pojazdów transportu publicznego o minimum 5%, liczonej na przystankach zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych;

- sumaryczne długości kolejek na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, objętych niniejszym zamówieniem, nie mogą wzrosnąć.

Priorytet dla komunikacji

W skład ITS wejdzie również podsystem priorytetu dla komunikacji miejskiej. Musi on umożliwiać udzielanie priorytetu przynajmniej dla 300 pojazdów komunikacji miejskiej. Celem wdrożenia systemu priorytetu jest poprawa efektywności funkcjonowania transportu publicznego, minimalizacja czasu oczekiwania autobusów na przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, a w efekcie poprawa punktualności tego środka transportu. Priorytet dla pojazdów transportu publicznego polegać ma na nadawaniu sygnału zielonego przez odpowiednie grupy sygnałowe, zbliżającym się do skrzyżowania i opóźnionym względem aktualnego rozkładu jazdy autobusom.

Wdrażany system priorytetu musi być spójny z celami zarządzania całością ruchu miejskiego. Realizacja priorytetu musi odbywać się całkowicie automatycznie, poprzez zgłaszanie przez pojazd potrzeby udzielenia mu priorytetu i podejmowanie przez system ITS decyzji o przyznaniu lub odmowie priorytetu na danym skrzyżowaniu.

Decyzje dotyczące udzielania priorytetu muszą być podejmowane centralnie z poziomu systemu sterowania ruchem, co umożliwi przygotowywanie priorytetu na następnym skrzyżowaniu w trakcie jego realizacji na poprzednim. System priorytetu ma przydzielać priorytet z wykorzystaniem 3-stopniowej hierarchii poziomów, gdzie poziom 0 oznacza brak przydzielonego priorytetu, a poziom 2 oznacza wysoką wagę priorytetu w optymalizacji poziomu lokalnego. Będzie on uwzględniał odchyłki od rozkładu jazdy, aktualną pozycję pojazdu oraz trajektorie poruszania się, przy podejmowaniu decyzji o nadawaniu poziomu priorytetu.

Ze względu na obciążenie ruchem, priorytet dla poszczególnych skrzyżowań może być automatycznie blokowany przez system sterowania ruchem, w przypadku wystąpienia takiego poziomu zatłoczenia, że priorytet nie byłby efektywny.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.