TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Mińsk Mazowiecki planuje uruchomić komunikację zbiorową
TransInfo.pl - Opublikowano: 28.01.2020 12:30:05
Mińsk Mazowiecki planuje uruchomić komunikację zbiorową

Mazowiecka gmina zleci analizę podaży usług komunikacyjnych wraz z analizą obecnie wydanych zezwoleń na przewozy powiatowe, gminne i szkolne zamknięte.

Gmina Mińsk Mazowiecki chce uruchomić komunikację zbiorową na terenie gminy. Zanim to jednak nastąpi konieczne jest opracowanie odpowiedniej koncepcji. Tym ma zająć się firma wybrana przez gminę.

Obecnie Mińsk Mazowiecki jest na etapie poszukiwania wykonawcy i w tym celu zaprosił zainteresowane firmy do złożenia oferty.

Opracowania w dwóch etapach

Prace będą podzielone na dwa etapy, z czego etap I ma objąć opracowanie analizy popytu zawierającej co najmniej:

- analizę podaży usług komunikacyjnych w gminie wraz z analizą obecnie wydanych zezwoleń na przewozy powiatowe, gminne i szkolne zamknięte,

- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w każdej miejscowości gminy (w 43 miejscowościach) w liczbie obejmującej nie mniej niż 10% mieszkańców – np. w formie ankiety elektronicznej, lecz gdy okaże się, że liczba uzyskanych ankiet jest niewystarczająca, wykonawca będzie musiał je uzupełnić poprzez wywiady bezpośrednie,

- analizę przestrzenną generatorów ruchu na terenie gminy i miasta Mińsk Mazowiecki, zawierającą określenie ich potencjałów,

- wskazanie miejscowości wykluczonych transportowo oraz określenie ich potencjału przewozowego na podstawie wywiadów bezpośrednich w liczbie obejmującej minimum 20% mieszkańców.

W drugim etapie prac wykonawca będzie zobowiązany do znalezienia optymalnego rozwiązania dla transportu zbiorowego na terenie gminy poprzez wykonanie następujących opracowań:

- przegląd modeli organizacji przewozów pasażerskich występujących w Polsce na terenie tzw. gmin obwarzankowych,

- model spójnego systemu komunikacji autobusowej na terenie gminy,

- projekt standardów obsługi dopasowanych do charakteru przewozów i możliwości finansowych gminy,

- dwa najbardziej rekomendowane warianty rozpoczęcia przewozów,

- analiza prawna wybranego modelu organizacji przewozów,

- założenia do rozkładów jazdy w dwóch opcjach,

- analiza ekonomiczna wybranego modelu organizacji przewozów w obu opcjach,

- analiza możliwości współfinansowania przewozów z funduszy krajowych,

- opracowanie modelu potencjalnej współpracy z gminami ościennymi, miastem Mińsk Mazowiecki, Powiatem Mińskim w zakresie rozwoju sieci połączeń powiatowych,

- analiza alternatywnych możliwości zapobiegania wykluczeniu transportowemu – transport na żądanie

Gmina zastrzegła, że wykonanie etapu II zostanie zlecone ewentualnie po analizie wyników etapu I.

Otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 31 stycznia. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
badanie
Mińsk Maz