TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

MPK Tarnów zamawia autobusowy ITS
- Opublikowano: 11.02.2020 16:30:45
MPK Tarnów zamawia autobusowy ITS

MPK Tarnów chce usprawnić ruch swoich autobusów.

MPK Tarnów chce wyposażyć swoje autobusy w system usprawniający ich ruch po mieście.

Zanim to jednak nastąpi, konieczne jest znalezienie firmy, która by dostarczyła taki system. I właśnie w tym celu, zamawiający, zwrócił się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem ofertowym. System ma zostać dostarczony do MPK bardzo szybki - do dnia 20 maja.

Co to za system?

Pod pojęciem systemu usprawniającego ruch autobusów po mieście kryje się oprogramowanie, które rozszerzy aktualnie eksploatowany system i oprogramowanie nowego komputera pokładowego, o dodatkową funkcjonalność informacyjną. Wdrożenie takiego rozwiązania ma na celu usprawnienie ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, poprzez szybkie informowanie odpowiednich służb, a w konsekwencji ich reakcję, pozwalając na sprawne usunięcie przeszkód na trasie przejazdu autobusów MPK.

Informacja o wstępnej klasyfikacji zdarzenia przez dyspozytora MPK byłaby wysyłana w czasie rzeczywistym do ZDiK, czy innego wskazanego w wiadomości odbiorcy (np. straży miejskiej). Monitoring zdarzeń z możliwością przekazywania informacji o zdarzeniu dla służb ma ponadto na celu poprawę bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego.

Działanie systemu

System informowania o utrudnieniach w przejeździe autobusu powinien działać w następujący sposób:

- informacje o utrudnieniach na trasie przejazdu pozyskuje kierowca autobusu na podstawie obserwacji, w trakcie realizowanego zadania przewozowego na danej linii,

- informację o zdarzeniu ma wprowadzić kierowca, używając funkcji oprogramowania komputera pokładowego, poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu zdarzenia. Do zdarzenia ma być automatycznie przyporządkowana pozycja GPS,

- zdarzenia powinny być zapisywane w pamięci komputera pokładowego i wysyłane w czasie rzeczywistym na stanowisko dyspozytora CNR MPK,

- pozyskana w ten sposób informacja ma być niezwłocznie wysyłana w czasie rzeczywistym, na wskazany adres, tj. do ZDiK czy innego odbiorcy.


Prace do wykonania

Zakres prac do wykonania przez wybraną firmę obejmuje:

- przygotowanie modułu interfejsu umożliwiającego kierowcom wprowadzanie danych o zdarzeniach na trasie przejazdu autobusów,

- wykonanie zmian po stronie oprogramowania systemu centralnego, w tym wykonanie interfejsów do ZDiK i minimum dwóch wskazanych służb – Centrum Zarządzania Ruchem, straż miejska,

- zapewnienie w okresie gwarancji, 30 godzin prac programistycznych na potrzeby rozwoju dostarczonego oprogramowania aplikacyjnego na wniosek zamawiającego.

Warunki zapytania

Firmy, które były zainteresowane opisanym zamówieniem mogły składać swoje oferty do 10 lutego. Z racji formy zamówienia - zapytania o cenę - nie mamy żadanych informacji, czy MPK otrzymało jakieś oferty. Jeżeli tak to firma przy ich ocenie brana będzie pod uwagę jedynie cena.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
ITS
Tarnów