TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Olsztyn szuka nowych kontrolerów. Na dwa lata
TransInfo,pl - Opublikowano: 14.03.2018 13:00:52
Olsztyn szuka nowych kontrolerów

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłosił właśnie przetarg na wykonywanie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej i polubownej windykacji należności.

Gapowicze w Olsztynie nie będą mieli łatwego życia. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłosił właśnie przetarg na wykonywanie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej i polubownej windykacji należności.

Wykonawca, który wygra to zamówienie będzie musiał świadczyć na rzecz ZDZiT następujące usługi:

  • prowadzenie w okresie od dnia 1.04.2018 r. do 31.10.2019 r. kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej organizowanej przez ZDZiT;

  • samodzielna windykacja polubowna opłat dodatkowych od dnia 1.04.2018 r. do dnia 30.04.2020 r.,

  • pobieranie na rzecz ZDZiT opłat dodatkowych i przewozowych za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu, za brak dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu, za naruszenie przepisów o zabraniu ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączonych z przewozu, spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu, zgodnie z obowiązującą taryfą opłat oraz przepisami porządkowymi,

  • wykonywanie doraźnie dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem kontroli biletowej, w szczególności rejestrowanie struktury biletów i napełnienia w pojazdach,

  • rozpatrywanie reklamacji, odwołań i skarg pasażerów dotyczących czynności kontrolnych,

  • kontrola poprawności informacji pasażerskiej na przystankach i w pojazdach zgodnie z wymaganiami przekazanymi przez ZDZiT i poprawności działania urządzeń mających wpływ na ważność biletów na podstawie kontrolek kasowników.

Zakres kontroli

Kontrola biletów prowadzona będzie w sposób ciągły i systematyczny przez okres całej doby oraz ma obejmować cały teren układu komunikacyjnego organizowanego przez ZDZiT. Minimalna liczba kontroli musi wynieść 4.000 w skali miesiąca. W miesiącach lipcu i sierpniu wymagana liczba kontroli nie może być mniejsza od 70 % liczby deklarowanej. Kontrole mając być wykonywane na wszystkich liniach komunikacyjnych ZDZiT w okresie rozliczeniowym. Potwierdzeniem przeprowadzenia kontroli będzie rejestracja wejścia do pojazdu za pośrednictwem elektronicznej karty kontrolera oraz kontrolka kasownika.

Niezależnie, każda grupa kontrolerów zobowiązana będzie do prowadzenia kart pracy wypełnianej na bieżąco. Jeżeli po zakończeniu kontroli biletów wykonawca ponownie przeprowadzi w tym samym pojeździe kontrolę biletów, to kontrola ta będzie zaliczona do liczby kontroli pod warunkiem, że odstęp między kontrolami będzie wynosił co najmniej 15 minut. Zwycięska firma będzie odpowiadała za dobór osób zatrudnionych do przeprowadzania kontroli biletów. Kontrolerzy muszą mieć ukończone minimum 21 lat, wykształcenie co najmniej zasadnicze, cechować się niekaralnością i posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne. Kandydat na kontrolera będzie musiał przejść egzamin przeprowadzony przez ZDZiT.

W trakcie wykonywanych czynności związanych z kontrolą biletów pracownicy będą prowadzili obserwację i zgłaszali zamawiającemu:

  • informacje o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy (przewóz materiałów niebezpiecznych, psów bez kagańca, uszkodzeń pojazdu mogących spowodować zniszczenie odzieży pasażera lub uszkodzenie ciała itp.),

  • przypadki naruszenia przez pasażerów przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami komunikacji organizowanej przez Zamawiającego,

  • - przypadki zakłócania ładu i porządku na przystankach autobusowych,

  • obsłudze pojazdu oraz organom ścigania przypadki kradzieży kieszonkowych, aktów przemocy i rozboju lub dewastacji mienia przewoźnika lub ZDZiT.

Ponadto, firma, z którą ZDZiT podpisze umowę musi posiadać w dobrze skomunikowanym rejonie Olsztyna stały punkt obsługi prowadzonej działalności i odpowiednie pomieszczenia do obsługi kasowej pasażerów, z oznaczeniem dni i godzin przyjęć interesantów, przy czym minimum 1 dzień obsługi ma przypadać na godziny popołudniowe do godz. 18:00.

O tym kto będzie chciał podjąć powyższe zadania dowiemy się na otwarciu ofert, które zaplanowano na 19 marca. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o 3 kryteria: cenę (60%), miesięczną liczbę kontroli (20%), udział procentowy zamawiającego w wartości wyegzekwowanej opłaty dodatkowej (20%).

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
ZDZiT Olsztyn
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.