TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Opole z przetargiem na ITS
INFOBUS.PL - Opublikowano: 31.07.2019 11:30:15
Opole z przetargiem na ITS

Miejski Zarząd Dróg w Opolu ogłosił przetarg na wykonanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu - ITS Opole.

Miejski Zarząd Dróg w Opolu ogłosił przetarg na wykonanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu - ITS Opole. Zadanie ma być realizowane w ramach projektu pod nazwą: "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód". 

Inwestycja jest dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". W zadaniu wyodrębniono zakres gwarantowany oraz zakres opcjonalny. Zadanie podzielono na dwa etapy składające się na całość inwestycji.

Zakres gwarantowany

Zakres gwarantowany, tj. etap I - obejmuje zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie systemu ITS Opole. Składa się on z czterech zakresów:

  • 1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami prawnymi i przeprowadzeniem uzgodnień ze wszelkimi podmiotami trzecimi oraz przekazanie zamawiającemu wszelkich praw autorskich do stworzonego dzieła, zapewniającej wykonanie i uruchomienie Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem,
  • 2. obejmujący wykonanie robót budowlano – montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
  • 3. obejmujący dostarczenie i uruchomienie Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem,
  • 4. obejmujący wykonanie, dostawę i montaż: 8 sztuk tablic informacyjnych oraz 8 sztuk tablic pamiątkowych zgodnie z wytycznymi zamawiającego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres opcjonalny

Zakres opcjonalny, czyli etap II, obejmuje dwa obszary:

  • 1. wsparcie operacyjne Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem wytworzonego w ramach wykonania etapu I przedmiotu umowy,
  • 2. utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem wytworzonego w ramach wykonania etapu I przedmiotu umowy.

Etap II został oznaczony w tym zamówieniu jako zakres opcjonalny i zrealizowany będzie dopiero po wyborze przez zamawiającego oferty najkorzystniejszej i po wyrażeniu takiej woli przez zamawiającego. Miasto przewiduje, że zajęcie w/w stanowiska (woli) zależeć będzie od wielkości środków finansowych jakimi zamawiający będzie dysponował w czasie trwania umowy i nastąpi w terminie do 90 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji etapu II.


Wykonanie etapu I ma nastąpić do dnia 29 października 2021 roku, z kolei etap II – opcjonalny ma być realizowany w ciągu 36 miesięcy od dnia zakończenia etapu I (tj. do dnia 29 października 2024 roku).

Warunki przetargu

Wykonawcy chętni do realizacji zamówienia mają czas na składanie ofert do dnia 26 sierpnia. Zamawiający ustalił trzy kryteria oceny ofert: cenę (50%), opis techniczny oferowanego rozwiązania (30%), doświadczenie personelu wykonawcy (20%).


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
ITS
Opole
UM
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.