TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Papierowe bilety za drogie dla Białegostoku
TransInfo.pl - Opublikowano: 24.02.2020 10:30:11
Papierowe bilety za drogie dla Białegostoku

Białystok unieważnia przetarg na dostawę nowych biletów, papierowych.

Białystok zakończył przetarg na dostawę biletów obowiązujących w Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Do zamawiającego wpłynęły aż trzy oferty od następujących firm:

  •  Spółdzielni Rzemieślnicza Wielobranżowa "FENIKS" – 498 000,00 PLN,

  •  Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. – 442 500,00 PLN,

  •  konsorcjum: SILGRIN Sp. z o.o. i Graf Art. Drukarnia Sp. z o.o. – 267 000,00 PLN.

Środki jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia były skromne i wynosiły 185 000,00 PLN brutto.

W tej sytuacji miasto postanowiło unieważnić przetarg. Takie postępowanie nie do końca jest niezrozumiałe, albowiem istnieje małe prawdopodobieństwo, że Białystok otrzyma tańsze oferty. Z pewnością konieczne będzie zwiększenie budżetu na to zadanie. Miasto chciało podpisać umowę z wybranym wykonawcą na okres 24 miesięcy.

Wymagania miasta

Niedoszłe zamówienie polegało na dostawie bloczków biletowych w liczbie 150 000. Zamawiający zastrzegł możliwość wprowadzenia nowych wzorów biletów jak również ewentualnej zmiany nadruku cen na biletach, bez zmiany ogólnej liczby bloczków. Zamawiający chciał, aby bilety były produkowane w klejonych bloczkach, po 100 sztuk w bloczku. Miały mieć wymiary: 35 mm x 70 mm.

SIWZ przewiduje wymóg użycia papieru offsetowego do produkcji biletów z barwionymi włóknami, nakładanymi na etapie produkcji papieru, widocznymi w świetle UV (niebieskie i żółte), a także z zastrzeżonym dla wykonawcy znakiem wodnym. Dodatkowo numer i seria biletu powinny być nadrukowane czerwoną farbą fluorescencyjną, dającą efekt promieniowania w UV. Zamawiający oczekiwał przedstawienia próbnego wydruku wzorów (proofa) biletów (jedna sztuka w każdym wzorze) oraz certyfikatu potwierdzającego zarejestrowanie hologramu w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Producentów Hologramów IHMA, w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Miasto miało określone wymagania dotyczące dostarczenia przedmiotu zamówienia:

- realizacja dostaw - maksymalnie w 6 częściach,

- dostawa pierwszej partii biletów - w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,

- wielkość, asortyment i termin realizacji kolejnych dostaw biletów miał być sprecyzowany z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem,

- bilety miały być dostarczone w paczkach maksymalnie po 500 bloczków o jednakowych nominałach z oznaczeniem rodzaju biletu.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
bilet
Białystok