TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Pixel zabezpieczy system zliczania pasażerów BKM
TransInfo.pl - Opublikowano: 03.11.2018 14:00:09
Pixel zabezpieczy system zliczania pasażerów BKM

Białystok zadbał o niezawodność i prawidłowość działania systemu zliczania potoków pasażerskich.

Białystok zadbał o niezawodność i prawidłowość działania systemu zliczania potoków pasażerskich.

Miasto rozstrzygnęło właśnie przetarg, którego przedmiotem jest świadczenie usługi bieżącej konserwacji oraz usuwania wszelkich usterek w funkcjonowaniu elementów systemu pomiaru potoków pasażerskich w autobusach komunikacji miejskiej. Zwycięzcą okazał się jedyny oferent, a mianowicie Pixel Sp. z o.o. Kontrakt opiewa na cenę 349 974,00 PLN brutto.

Ponadto firma zobowiązała się do usunięcia awarii krytycznej systemu w ciągu 72 godzin, awarii niekrytycznej w ciągu 168 godzin, zaś usterki systemu w ciągu 240 godzin.

System zliczania

System zliczania pasażerów przeznaczony jest do pomiaru ilości pasażerów korzystających z pojazdów transportu publicznego. Zasada pomiaru polega na rejestracji promieniowania cieplnego ciała pasażera i analizie optycznej przez sensory zainstalowane nad każdymi drzwiami w pojeździe. Sensory na podstawie analizy danych wykrywają informację o liczbie pasażerów i ich kierunku (wejście do pojazdu lub wyjście z pojazdu). Informacja z sensorów przekazywana jest do analizatora danych, który dla każdych drzwi - grupy sensorów, oblicza liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających z pojazdu.

Informacje dotyczące zliczonych pasażerów po zamknięciu drzwi przesyłane są automatycznie z analizatora do sterownika informacji liniowej, który przypisuje pomiary do danego przystanku na uprzednio wybranej przez kierowcę trasie. Zarejestrowane w sterowniku informacji liniowej dane po zjeździe pojazdu na teren zajezdni są za pośrednictwem lokalnej transmisji danych automatycznie przesyłane na stację bazową (DAS), a za jej pośrednictwem na serwer zamawiającego. Przesłane na serwer informacje są przetwarzane i zapisywane do baz programów PixelReports i Pixel Data Analizator (PDA).

Obowiązki Pixela

Zamówienie dotyczy 216 autobusów wyposażonych w moduł nadawczo-odbiorczy, w tym 173 autobusów wyposażonych w system bramek liczących. Zakres umowy podpisanej z Pixel obejmuje:

- standardowe, kompleksowe przeglądy poprawności funkcjonowania systemu pomiaru potoków pasażerskich zainstalowanych w autobusach Białostockiej Komunikacji Miejskiej dokonywane 2 razy w roku, w miesiącu październiku oraz maju,

- ciągłe utrzymanie sprawności wszystkich urządzeń systemu zliczania pasażerów zamontowanych w pojazdach,

- monitorowanie poprawności działania systemu,

- opis błędów w systemie pomiaru potoków pasażerskich z podziałem na awarie krytyczną, niekrytyczną oraz usterkę.

Awaria krytyczna i niekrytyczna

Wyjaśnień wymagają pojęcia użyte przez zamawiającego dotyczące czasu reakcji wykonawcy na awarie lub usterki systemu. I tak, awaria krytyczna to awaria, która uniemożliwia zamawiającemu uzyskanie informacji z systemu bramek liczących dla minimum wszystkich pojazdów wyposażonych w system w jednej spółce.

Z kolei awaria niekrytyczna to awaria, która uniemożliwia zamawiającemu dokonania analizy danych z potoków pasażerskich dla pojedynczych pojazdów wyposażonych w system.

Natomiast usterka to zdarzenie, w którym część danych uzyskanych z systemu bramek liczących dla danego autobusu jest niemiarodajna lub niskiej jakości, natomiast pozostałe dane są prawidłowe i zamawiający może wykorzystać je do analizy potoków pasażerskich dla pojedynczych pojazdów w systemie.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
informacja
Białystok
Pixel
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.