TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Probud wybuduje centrum przesiadkowe w Szczyrku [FILM]
TransInfo.pl - Opublikowano: 24.06.2020 15:30:56
Probu wybuduje centrum przesiadkowe w Szczyrku

Szczyrk z centrum przesiadkowym pod koniec przyszłego roku.

Szczyrk wybrał wykonawcę, który zbuduje centrum przesiadkowe w mieście.

Do zamawiającego wpłynęły oferty od trzech firm zainteresowanych realizacją inwestycji:

  • Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD Sp. z o.o. – cena 3 327 150,00 PLN,

  • Eurovia Polska S.A. – cena 4 674 000,00 PLN,

  • INSTAL Cymorek Sp. J. – cena 4 988 422,00 PLN.

Jako najkorzystniejsza została uznana oferta najtańsza, a więc złożona przez Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD sp. z o.o. Miasto podpisało umowę z wymienionym wykonawcą w dniu 15 czerwca. Firma ma czas do dnia 10 grudnia 2021 roku, aby zbudować centrum przesiadkowe. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zobaczcie, jak ma wyglądać centrum:


Etapy inwestycji

Inwestycja ma być realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj i składać się będzie z dwóch etapów:

- etap I – to wykonanie dokumentacji projektowej: projekty budowlane, projekty wykonawcze wszystkich branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy wraz z decyzją pozwolenia na budowę,

- etap II – to wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i normy.

Prace do wykonania

Zakres prac projektowych i budowlanych obejmuje w szczególności:

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku – pawilonu na potrzeby kas biletowych, poczekalni, informacji turystycznej, zaplecza higieniczno-sanitarnego wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przyłączami oraz urządzeniami towarzyszącymi i wyposażeniem,

- wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy parkingu wraz z niezbędnymi sieciami, instalacjami i oświetleniem terenu,

- budowę wiaty przystankowej z instalacją fotowoltaiczną,

- budowę wiaty rowerowej,

- budowę ogrodzenia wraz z bramą – szlabanem,

- budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej, deszczowej,

- budowę sieci elektrycznej i instalacji oświetleniowej, monitoringu,

- wykonanie instalacji i montaż stacji ładowania pojazdów,

- budowę elementów małej architektury oraz zagospodarowania zieleni,

- budowę parkingu,

- roboty rozbiórkowe i montażowe,

- budowę zjazdów na teren centrum przesiadkowego,

- wykonanie systemu identyfikacji wizualnej (oznaczenia graficzne pawilonu, wiat, parkingu, mapa itp.),

- wykonanie systemu informacji turystycznej (infobox),

- sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, jak również docelowego projektu organizacji ruchu dla terenu centrum przesiadkowego.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
umowa
węzeł
Szczyrk