TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Radom ponowi przetarg na kontrolę biletów
TransInfo.pl - Opublikowano: 24.07.2019 17:30:16
Radom ponowi przetarg na kontrolę biletów

MZDiK w Radomiu nie wybrał żadnej firmy, która miałaby przeprowadzać kontrole biletów już od 1 sierpnia aż do 30 czerwca 2023 roku.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu nie wybrał żadnej firmy, która miałaby przeprowadzać kontrole biletów już od 1 sierpnia aż do 30 czerwca 2023 roku. Zabrakło środków finansowych…

Przypomnijmy, że w postępowaniu przetargowym zostały złożone trzy propozycje:

  • Rewizor Sp. z o.o. –zamawiający nie mógł otworzyć tej oferty z przyczyn niezależnych. Nie znamy więc jej ceny,

  • Kancelaria Wierzyciel Sp. z o.o. – z ceną 6 077 429,85 PLN,

  • Zakłady Wielobranżowe RENOMA Sp. z o.o. - z ceną 14 606 250,00 PLN.

Mimo, że MZDiK wskazał, że najlepiej ocenioną ofertą jest propozycja Kancelarii Wierzyciel, to jednak zamawiający postanowił unieważnić przetarg. Być może MZDiK liczy, że oferta której nie udało się otworzyć (Rewizor) będzie tańsza od konkurencji w kolejnym postępowaniu (o ile w ogóle się pojawi...)

Zakres kontroli

Zakres radomskich kontroli biletów był określony dość szeroko i obejmował:

- wykonywanie w autobusach kontroli biletów,

- pobieranie w autobusach opłat za jazdę bez ważnego biletu,

- pobieranie opłat manipulacyjnych i załatwianie skarg.

Wykonywanie kontroli biletów miało odbywać się w okresie 47 miesięcy od daty rozpoczęcia umowy. Natomiast przyjmowanie opłat manipulacyjnych od pasażerów i załatwianie skarg – 47,5 miesiąca. Minimalna liczba kontroli, jaka powinna być przeprowadzona w okresie miesiąca wynosiłaby 7 000, a w miesiącach lipiec i sierpień - 5 500. Minimalna liczba prawidłowo wystawionych wezwań z wyłączeniem miesiąca lipca oraz sierpnia to 2 500, zaś w miesiącu lipcu oraz sierpniu ilość wezwań nie może być mniejsza niż 2 000. Niewykluczone, że w kolejnym przetargu miasto poszuka oszczędności zmniejszając nieco liczbę miesięcznych kontroli.

Kontrole biletów objęte zamówieniem miały być wykonywane w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu. Obecnie jest to w dni powszednie około 2 600 kursów dziennie, soboty 1 500, niedziele 1 300 na 28 liniach. Zamawiający zastrzegł sobie możliwość zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia ilości kursów oraz linii. Kontrole biletów miały się odbywać zgodnie z harmonogramem planowanych kontroli sporządzanym przez wykonawcę raz w miesiącu i przekazywanym MZDiK przed rozpoczęciem miesiąca. Zamawiający mógł wskazać linie i czas kiedy należy dokonać zwiększonej ilości kontroli. Wykonawca zobowiązany był, aby dysponować kontrolerami w liczbie gwarantującej wykonanie przewidzianej zamówieniem liczby kontroli i zapewniającej wykonanie kontroli w każdej godzinie zegarowej: w dni powszednie w godz. 5:00 – 23:00, w dni wolne od pracy w godz. 6:00 – 22:00, dodatkowo raz w tygodniu w godz. 4:00 – 5:00 i 23:00 – 24:00. Zamawiający zastrzegł sobie możliwość zarówno skrócenia jak i wydłużenia czasu kontroli.

Obowiązki wykonawcy

Oprócz powyższego, do obowiązków wykonawcy należeć miało m.in.:

- pobieranie w autobusach opłat przewozowych i opłat dodatkowych od pasażerów, u których stwierdzono w czasie kontroli brak ważnego biletu lub wystawianie wezwań do zapłaty,

- wyczerpujące i bezstronne zajmowanie stanowisk dotyczących reklamacji oraz skarg pasażerów na przeprowadzone kontrole, w ciągu 7 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia przez zamawiającego,

- posiadanie w centrum Radomia stałego punktu obsługi prowadzonej działalności. Punkt miałby znajdować się na parterze budynku, być czynny 3 dni w tygodniu w godz. 8:00 – 16:00,

a dwa razy w tygodniu w godz. 10:00 – 18:00. Punkt musiałby posiadać łącze telefoniczne, internetowe i komputer do obsługi czytników kontrolerskich. Miał być również wyposażony w zaplecze biurowe zapewniające przyjmowanie pasażerów, obsługę księgową pasażerów, obsługę biurowo-administracyjną,

- zapewnienie kontrolerom bezpieczeństwa w czasie kontroli wszędzie tam gdzie wykonawca uzna to za stosowne,

- prowadzenie ewidencji pasażerów, którym wystawiono wezwania do zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych,

- rozliczanie kontrolerów z wydanych im druków wezwań oraz do prowadzenia ich ścisłej ewidencji.

Zgodnie z SIWZ, kontrolerzy winni być jednolicie ubrani. Odzież taka jak koszulki oraz bluzy powinna być corocznie wymieniana. MZDiK dopuścił ubrania w następującej kolorystyce: granat, czerń, biel oraz ciemne odcienie szarości.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
MZDiK Radom
Kontroler
Wierzyciel
Renoma