TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Refunda opracuje wrocławski wspólny bilet
TransInfo.pl - Opublikowano: 30.07.2020 16:00:32
Refunda opracuje wrocławski wspólny bilet; fot. UM Wrocław

Wrocławski Obszar Funkcjonalny będzie mieć wspólny system biletowy

Wrocław chce mieć wspólny system biletowy we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym.

W tym celu konieczne jest sporządzenie dokumentu w postaci analizy funkcjonalno-finansowej. Miasto zakończyło postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę tego dokumentu.

Do zamawiającego wpłynęło pięć ofert, z czego miasto wybrało najtańszą tj. Refunda sp. z o.o. Umowa została podpisana w dniu 10 lipca, a jej wartość opiewa na kwotę 84 747,00 PLN brutto.

Dokument ma powstać najpóźniej do 15 grudnia. Zadanie jest realizowane w ramach dotacji na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Problemy do rozwiązania

Jednym z głównych problemów integracji ośrodków wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego jest trudność w łatwym i płynnym poruszaniu się mieszkańców pomiędzy ośrodkami gminnymi oraz miastem centralnym.

Mnogość dostępnych form transportu publicznego na terenie ZIT WrOF (komunikacja miejska, podmiejska, międzymiastowa, kolejowa) i związana z tym różnorodność oferty biletowej poszczególnych organizatorów i operatorów, w sposób znaczący ogranicza atrakcyjność i dostępność komunikacji publicznej. Dodatkowo funkcjonujące we WrOF różne modele organizacji transportu publicznego utrudniają integrację transportową gmin.

Zadania dla wykonawcy

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentu pod nazwą: "Analiza funkcjonalno-finansowa opracowania i wdrożenia koncepcji wspólnego systemu biletowego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym". Celem dokumentu jest przeprowadzenie analizy funkcjonalno-finansowej systemów biletowych na obszarze publicznego transportu zbiorowego na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz ze wskazaniem możliwych i optymalnych wariantów wdrażania i funkcjonowania wspólnego systemu z uwzględnieniem wykorzystania jednego nośnika biletu.

Jako główny wariant ma zostać przyjęte wykorzystanie systemu Wrocławska Karta Miejska URBANCARD. Elementem opracowania winien być także dokument zawierający wstępną koncepcję wdrożenia i funkcjonowania systemu planowania podróży z funkcjonalnością sprzedaży biletów na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem wskazanych działań jest poprawa atrakcyjności oferty publicznego transportu zbiorowego, co przyczyni się do zwiększenia jego udziału w podróżach.

Elementy opracowania

Opracowanie ma składać się z czterech części:

- diagnozy stanu istniejącego,

- analizy uwarunkowań wdrożenia wspólnego systemu biletowego,

- raportu prawno-funkcjonalnego dotyczącego możliwości wdrożenia systemu wspólnego biletu wraz z rekomendacją dla gmin ZIT WrOF,

- wstępnej koncepcji systemu planowania podróży.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
plan
bilet
Wrocław