TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Rewizor chce pozostać w Słupsku
TransInfo.pl - Opublikowano: 20.11.2019 10:30:30
Rewizor chce pozostać w Słupsku

Wszystko wskazuje na to, że w Słupsku nie zmieni się firma kontrolująca bilety pasażerów komunikacji miejskiej.

Wszystko wskazuje na to, że w Słupsku nie zmieni się firma kontrolująca bilety pasażerów komunikacji miejskiej.

Dotychczasowi kontrolerzy z Rewizora prawdopodobnie będą świadczyć usługi na rzecz miasta przez kolejne dwa lata – tj. od dnia 08 stycznia 2020 roku do dnia 07 stycznia 2022 roku. Stanie się tak z uwagi na to, iż miasto, a konkretnie Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku otworzył oferty (a właściwie jedną ofertę) w przetarg nieograniczonym, którego przedmiotem jest właśnie kontrola biletów w słupskich autobusach. Propozycję złożył wspomniany Rewizor Sp. z o.o. i co ciekawe z ceną trafił w punkt kwoty jaką zamierzał przeznaczyć zamawiający na finansowanie tych usług. Chodzi dokładnie o cenę 1 033 200,00 PLN. Za tyle dokładnie miasto chce zorganizować kontrolerów. Skoro cena zgadza się co do grosza, to pozostaje tylko formalność w postaci akceptacji oferty i podpisania umowy.

Zakres kontroli

Kontrole biletów odbywać się będą przez wszystkie dni robocze, w soboty, niedziele i święta, w każdym miesiącu kalendarzowym danego roku, z wyłączeniem 22 września i 1 listopada każdego roku. Miesięczna liczba kontroli ma wynieść minimum 2 000. Będą one przeprowadzane w składzie jednoosobowym lub zespołach dwuosobowych, na wszystkich liniach, z uwzględnieniem terenów podmiejskich Gminy Słupsk (wiejskiej) i Gminy Kobylnica. Poprzez "kontrolę biletów" zamawiający rozumie wejście osoby/osób dokonujących kontroli biletów do pojazdu słupskiej komunikacji miejskiej i sprawdzenie, czy wszyscy pasażerowie znajdujący się w pojeździe, w danym momencie, wnieśli opłatę za przejazd, posiadają ważny bilet papierowy lub elektroniczny na przejazd, przewóz bagażu, zwierząt oraz dokumenty stwierdzające prawo do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego. Wykonywanie czynności kontrolnych może się odbywać tylko wówczas, jeżeli kontroler posiada trwały wyróżnik (identyfikator) w widocznym dla pasażera miejscu. Kontrola biletów przeprowadzana będzie za pomocą urządzeń kontrolerskich, w które to wykonawca na własny koszt wyposaży każdego kontrolera. W przypadku ujawnienia w czasie kontroli pasażera bez biletu za przejazd lub bez dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, kontrolerzy będą mieli obowiązek pobrać właściwą opłatę za przewóz oraz opłatę dodatkową. Wpływy z tych opłat, uiszczonych przez pasażerów będą stanowić wyłączny dochód zamawiającego.

Obowiązki wykonawcy

Oprócz kontroli biletów i nakładania opłat dodatkowych do obowiązków wykonawcy i kontrolerów należeć ma:

- prowadzenie całkowitej windykacji opłat – przy minimalnym miesięcznym wskaźniku wynoszącym 0,4 liczonym według wzoru (liczba pasażerów, którzy uiścili opłatę dodatkową w danym miesiącu/liczba pasażerów, na których opłata dodatkowa została nałożona w danym miesiącu),

- prowadzenie postępowań odwoławczych od nałożonych opłat dodatkowych oraz właściwej należności za przewóz,

- prowadzenie dokładnej dokumentacji, łącznie z ewidencją osób spisanych za jazdę bez ważnego biletu,

- niezwłoczne przedstawienie zamawiającemu pisemnych raportów z ujawnienia biletów fałszywych lub innych podrobionych dokumentów związanych z przewozami,

- zapewnienie na terenie Słupska, lokalu do prowadzenia biura obsługi pasażerów, wyposażonego w łączność telefoniczną i łączność internetową, do przyjmowania interesantów w sprawach odwołań, bądź w innych sprawach związanych z działaniami wykonawcy.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
Słupsk
Rewizor