TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Rewizor sprawdzi koszalińskie bilety - przez 3 lata
TransInfo.pl - Opublikowano: 17.05.2018 11:41:02
Rewizor sprawdzi koszalińskie bilety - przez 3 lata

MZK Koszalin rozstrzygnęło przetarg na przeprowadzanie kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej. Oferta P.U.H. ROMA została odrzucona i na placu boju pozostał tylko Rewizor.

MZK Koszalin rozstrzygnęło przetarg na przeprowadzanie kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej, a następnie windykację nałożonych opłat.

Było to drugie podejście zamawiającego do wyłonienia wykonawcy.

Za pierwszym razem wpłynęły 3 oferty

  • Rewizor Sp. z o.o.,

  • Renoma Sp. z o.o.

  • P.U.H. ROMA Roman Zaborowski.

Jedyna oferta która mieściła się w kosztorysie zamawiającego, tj. P.U.H. ROMA została odrzucona z uwagi na fakt, iż zawierała ona błędy w obliczeniach ceny. Pozostałe oferty przekraczały budżet i w konsekwencji MZK zdecydowało o unieważnieniu przetargu.

W kolejnym przetargu przewoźnik uzyskał już tylko 2 oferty

  • Konsorcjum firm Rewizor Paweł Adamiak i Rewizor Sp. z o.o. z ceną 438372,00 PLN brutto

  • P.U.H. ROMA Roman Zaborowski z ceną 365310,00 PLN brutto.

Zamawiający miał przeznaczone na to zadanie 442 800,00 PLN. Zatem obie oferty zmieściły się w kosztorysie. Jednak również w tym przypadku nie obyło się bez odrzucenia jednej z nich – tj. P.U.H. ROMA - z uwagi na brak spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

Na placu boju została więc oferta Konsorcjum Rewizor Paweł Adamiak i Rewizor Sp. z o.o., która została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca przeprowadzi 3.100 kontroli biletów w każdym miesiącu obowiązywania umowy. Będzie świadczył usługi przez 3 lata.

Zakres kontroli

Przypomnijmy, że kontrole biletów mają odbywać się we wszystkie dni tygodnia, z uwzględnieniem niedziel i świąt. Co najmniej 100 kontroli przypadnie przed godziną 6:00, a 200 kontroli – po godzinie 20:00. Wykonawca dostarczy także urządzenia do kontroli biletów elektronicznych. Będzie on prowadził dokumentację każdej kontroli oraz przekazywał zamawiającemu raz w miesiącu zestawienie z liczby dokonanych kontroli oraz nałożonych mandatów i zwindykowanych należności z tytułu opłat dodatkowych. Wykonawca będzie prowadził również ewidencję osób spisanych za jazdę bez ważnegobiletu. Będzie mu przysługiwało prawo do 100% wpływów z opłat dodatkowych bez względu na sposób ich uiszczania. Jeśli pasażer nie zgodzi się z nałożoną karą, to zwycięzca przetargu poprowadzi postępowanie odwoławcze.

Oprócz przeprowadzania kontroli, wykonawca ma obowiązek zapewnić na terenie miasta Koszalin lokal do prowadzenia Biura ObsługiPasażera, przeznaczony do przyjmowania interesantów w sprawach związanych z przedmiotem niniejszego postępowania. Przyjmowanie interesantów będzie się odbywało co najmniej 3 razy w tygodniu w godzinach ustalonych z MZK. Zamawiający wymaga, aby opłaty dodatkowe były nakładane w przypadkach: braku ważnego biletu za przejazd, braku dokumentu poświadczającego uprawnienia do korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, brak wpisu numeru na bilecie okresowym. Po nałożeniu opłaty dodatkowej na pasażera kontrolerzy będą uprawnieni do: pobierania tych opłat, które nastąpi gotówkowo lub bezgotówkowo u kontrolera albo w Biurze Obsługi Pasażera oraz prowadzenia czynności przewidzianych przepisami prawa zmierzających do uzyskania od dłużników zapłaty należności wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę.

MZK zastrzegło, że będzie uprawnione do oceny kontrolerów w trakcie wykonywania przez nich kontroli oraz nadzoru nad rozpatrywanymi przez wykonawcę skargami i odwołaniami pasażerów związanymi z nałożonymi opłatami dodatkowymi za przejazd bez biletu. W tym zakresie MZK będzie mogło zmienić decyzję kontrolerów.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
MZK Koszalin
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.