TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

RPD: kontrola tylko z poszanowaniem praw dziecka
PAP akw/ malk/ tl/ PAP - Opublikowano: 14.06.2017 12:37:23
RPD: kontrola biletów tylko z poszanowaniem praw dziecka / fot. BRPD

Nieuprzejmość kontrolerów wobec dzieci, zastraszanie, przetrzymywanie dzieci w pojazdach, przez co nie mogą wysiąść na docelowym przystanku - to tylko niektóre ze skarg

Nieuprzejmość kontrolerów wobec dzieci, zastraszanie, przetrzymywanie dzieci w pojazdach, przez co nie mogą wysiąść na docelowym przystanku - to tylko niektóre ze skarg, jakie wpływają do Rzecznika Praw Dziecka. Marek Michalak podkreśla, że kontrola biletów powinna się odbywać z poszanowaniem praw dziecka.

W wystąpieniu do prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów rzecznik praw dziecka poinformował, że rodzice skarżą się na pracę kontrolerów w środkach komunikacji miejskiej. Uważają, że kontrolerzy są nieuprzejmi wobec dzieci, potęgują stres i działają tylko w celu nałożenia kary.

Skargi rodziców wpływające do biura RPD dotyczą zarówno kontroli ważności samych biletów, jak i sposobów uiszczania opłaty za przejazdy oraz kontroli dokumentów poświadczających uprawnienia do przejazdów ulgowych lub darmowych.

Skarżący wskazują kwestię nieuprzejmości kontrolerów wobec dzieci, zastraszanie i tworzenie atmosfery potęgującej u dzieci stres, a także przetrzymywanie dzieci w pojazdach, powodujące niemożność jego opuszczenia na docelowym przystanku.

W opinii rodziców działania kontrolerów ukierunkowane są jedynie na bezwzględne nałożenie kar i opłat dodatkowych oraz nacechowane są brakiem empatii wobec dzieci oczekujących w wielu przypadkach na pomoc i udzielenie im informacji.

"Dzieci stanowią liczną grupę pasażerów korzystających ze środków komunikacji miejskiej i gminnej, co wynika z realizowania przez nie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zróżnicowanie ich wieku i poziomu rozwoju powoduje, że w sytuacji stwierdzonego braku ważnego biletu na przejazd lub braku ważnego dokumentu potwierdzającego prawo do ulgowego biletu, powinny być traktowane w sposób wyrozumiały, tak, aby działania kontrolne niosły ze sobą walor edukacyjny, by nie wywoływały negatywnych skutków w ich psychice oraz nie przyczyniały się u nich do braku zaufania do dorosłych" - podkreślił Michalak.

Jak dodał, szczególną wrażliwością kontrolujący powinni wykazywać się w stosunku do dzieci z niepełnosprawnościami.

Michalak zaapelował do prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów, aby zasygnalizowali pracownikom kontrolującym pasażerów, by wykonywali swoje obowiązki ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i dobra dzieci poddawanych kontroli. Zdaniem RPD konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na udzielenie dzieciom informacji o przysługujących im prawach.(PAP)


Sprawdź też:
kontroler
RPD

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.