TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Senat przyjął ustawę o związku metropolitalnym
PAP tl/ PAP - Opublikowano: 18.03.2017 11:59:39
Senat przyjął ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim (foto: KŚ)

Senat przyjął w czwartek bez poprawek ustawę o związku metropolitalnym dla województwa śląskiego. Za było 58 senatorów, przeciw ? 22, 3 wstrzymało się od głosu.

Zabierający głos w dyskusji senatorowie byli zgodni, że takie rozwiązanie jest potrzebne aglomeracji górnośląskiej, wyrażali jednak obawy o marginalizację innych części woj. śląskiego i opowiadali się za możliwością tworzenia metropolii również w innych miejscach w Polsce.

Dyskusja rozpoczęła się w środę, kontynuowano ją po wznowieniu obrad Senatu w czwartek. Sen. Piotr Zientarski (PO) wnioskował, aby nie uchylać ustawy z 2015 r., przyjętej przez parlament poprzedniej kadencji.

To stanowisko poparł wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (PO). Krytykował też brak opisu w ustawie procedury ewentualnego wyjścia jednostki samorządu ze związku metropolitalnego. "To jak w Związku Radzieckim ? też można było wejść, ale wyjść już nie. Tymczasem zasadą metropolii powinna być dobrowolność" ? argumentował.

Wywodzący się z części historycznej ziemi krakowskiej należącej do woj. śląskiego senatorowie Artur Warzocha (PiS) i Ryszard Majer (PiS) wysoko ocenili ustawę. Jednocześnie wyrażali jednak obawy o zmarginalizowanie pozostałych części województwa.

"Takie policentryczne miejsce, jakim stanie się na mapie woj. śląskiego aglomeracja górnośląska przekształcona w związek metropolitalny, może (?) spowodować, że tereny przyległe, czy peryferyjne, niestety złapią zadyszkę przy dynamicznym rozwoju aglomeracji górnośląskiej. Takie obawy mieszkańcy zgłaszają mieszkańcy Częstochowy i z południa naszego województwa ? regionu bielskiego aglomeracji" ? powiedział Warzocha.

Majer wyraził obawę, że powstanie "województwo dwóch prędkości". Obaj apelowali o zrealizowanie zapowiedzi rządu na temat przygotowania korzystnych rozwiązań również dla mniejszych ośrodków miejskich.

O poparcie ustawy apelował senator z Katowic Andrzej Misiołek (PO), podkreślając, że pewnych problemów nie da się rozwiązać indywidualnie w 14 położonych tuż obok siebie miastach na prawach powiatu.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sebastian Chwałek wniósł w imieniu rządu o przyjęcie ustawy bez poprawek. W czwartkowym głosowaniu za ustawą opowiedziało się 58 senatorów: 56 z PiS i 2 z PO; przeciwko było 22 - 21 z PO i 1 niezrzeszony; od głosu wstrzymało się 3 - 2 senatorów PiS i 1 niezrzeszony.

Utworzenie związku wykonującego część zadań publicznych od lat postulują samorządy konurbacji katowickiej. Prace nad rządowym projektem ustawy Sejm rozpoczął 10 lutego. Za uchwaleniem ustawy o związku metropolitalnym dla woj. śląskiego głosowało 9 III 432 posłów; 1 był przeciw, 6 posłów wstrzymało się od głosu.

Przygotowana przez MSWiA ustawa dla woj. śląskiego ma zastąpić obowiązującą, przyjętą przez rząd PO-PSL i podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawę z 2015 r. o charakterze uniwersalnym, którą uchyla. Ta ostatnia ustawa nie została wdrożona - rząd nie przyjął wymaganych przez nią rozporządzeń uznając, że ten akt ma wiele wad.

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak argumentował w Sejmie, że w Polsce istnieją dwie metropolie: warszawska i śląska. Zapowiedział, że opracowane zostaną także inne rozwiązania dla pozostałych ośrodków, będących aglomeracjami.

Według ustawy, związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkują co najmniej 2 mln mieszkańców.

Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku i jego obszaru.

Teraz ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim trafi do prezydenta. (PAP)


Sprawdź też:
metropolia
ustawa

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.