TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Siemens rozszerzy poznański ITS
- Opublikowano: 07.10.2019 16:30:55
Siemens rozszerzy poznański ITS ; fot. ZTM Poznań

Funkcjonalność systemu ITS w Poznaniu będzie rozszerzona. Zadaniem tym zajmie się Siemens Mobility Sp. z o.o.

Funkcjonalność systemu ITS w Poznaniu będzie rozszerzona. Zadaniem tym zajmie się Siemens Mobility Sp. z o.o., a umowa w tym celu została podpisana w dniu 1 października. Jej wartość to 753 744,00 PLN. Siemens ma 110 dni na realizację przedsięwzięcia.

Zadania dla Siemensa

Przed Siemensem rozbudowa Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, która ma polegać na rozszerzeniu systemu ITS obecnie wykorzystywanego przez MPK Poznań oraz ZTM Poznań. Rozbudowa systemu ITS będzie obejmowała cztery podstawowe zadania:

1. dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem nadajników VDV w 75 pojazdach operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie Aglomeracji Poznańskiej. Nadajniki będą zapewniać kompatybilność ze sterownikami obecnie zainstalowanymi na sygnalizacjach świetlnych, a także odczytywać będą dane z rozkładu jazdy, który znajduje się w autokomputerze zainstalowanym w ramach systemów PEKA-ITS,

2. utworzenie dodatkowego modułu w systemie MUNICOM umożliwiającego modyfikację oprogramowania tablic LCD w pojazdach. Moduł umożliwi tworzenie grup pojazdów na podstawie nr linii, nr bocznych, operatorów. Komunikaty powinny być przesyłane w trybie on-line tzn. wyświetlanie komunikatów powinno nastąpić zaraz po akceptacji treści w programie,

3. utworzenie dodatkowego modułu w systemie MUNICOM umożliwiającego dodawanie niewykonanych kursów. Moduł będzie zawierał informacje o wszystkich niewykonanych kursach z dnia poprzedniego dla danego operatora. Operator, który będzie mieć w swojej zajezdni stację roboczą MUNICOM, codziennie będzie w programie uzasadniał brak wykonanego kursu lub udowadniał jego wykonanie na podstawie komentarza.

4. rozbudowę istniejących funkcjonalności systemu MUNICOM, która ma polegać w szczególności na:

- zwiększenie długości komunikatów na tablicach informacji pasażerskiej do 600 znaków,

- prezentacji dodatkowego piktogramu na tablicach SDIP tj. wózek inwalidzki z "*", co oznaczać będzie pojazdy z 20% niskiej podłogi,

- automatycznym przekazywaniu na tablice SDIP komunikatu o wstrzymaniu ruchu kiedy pojazd nie zmienia swojej pozycji GPS przez określony czas. W przypadku braku zmiany położenia pojazdu lub niewielkiej zmiany położenia (np. autobus przemieszczający się powoli w korku ulicznym), na ekranie autokomputera pojawi się dodatkowe okno z możliwością wyboru przez prowadzącego pojazd jednej z opcji: awaria, wstrzymanie ruchu, wypadek, korek. Po wyborze przez prowadzącego pojazd jednej z opcji, na wszystkich tablicach SDIP, w wierszu z informacją o tym kursie, w kolumnie "kierunek", za nazwą kierunku pojawić się powinna informacja o przyczynie opóźnienia. Informacja o utrudnieniach powinna automatycznie zniknąć w momencie uzyskania przez pojazd określonej średniej prędkości,

- tworzenie podgrup dla tablic SDIP (aktualnie tablice można przypisać tylko do jednej grupy),

- dodanie możliwości definiowania czy komunikat specjalny ma być wygłaszany w trakcie obsługi przystanku, po obsłudze przystanku lub w obu przypadkach,

- możliwość zaznaczenia pojazdów, których przejazdy odbywają się poza rozkładem jazdy, na podstawie ręcznego sterowania przez operatora MUNICOM. Informacje o wykonaniu tych kursów powinny być zapisywane niezależnie od rozkładu jazdy, nawet w przypadku, gdy będzie ich więcej niż przewidzianych w rozkładzie jazdy. Dodatkowe kursy nie będą wyświetlane na tablicach SDIP,

- uwzględnienie na tablicach SDIP dynamicznie wprowadzanego przez operatora MUNICOM numeru peronu odjazdowego na pętlach tramwajowych.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
ITS
Poznań
Siemens