TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Słupsk z przetargiem na kontrolę biletów
TransInfo.pl - Opublikowano: 29.10.2019 15:30:53
Słupsk z przetargiem na kontrolę biletów ; fot. ZIM Słupsk

Zewnętrzna firma będzie kontrolowała bilety w słupskich autobusach.

Słupsk szuka firmy kontrolującej bilety. W tym celu Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku ogłosił przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na kontroli biletów w pojazdach słupskiej komunikacji miejskiej i windykacji nałożonych opłat dodatkowych.

Miasto przewiduje, że zwycięska firma będzie kontrolowała bilety przez okres 24 miesięcy - od dnia 08 stycznia 2020 roku do dnia 07 stycznia 2022 roku.

Kontrole – ile, gdzie i kiedy?

Kontrole biletów odbywać się będą przez wszystkie dni robocze, w soboty, niedziele i święta, w każdym miesiącu kalendarzowym danego roku, z wyłączeniem 22 września i 1 listopada każdego roku. Miesięczna liczba kontroli ma wynieść minimum 2 000. Będą one przeprowadzane w składzie jednoosobowym lub zespołach dwuosobowych, na wszystkich liniach, z uwzględnieniem terenów podmiejskich Gminy Słupsk (wiejskiej) i Gminy Kobylnica.

Poprzez "kontrolę biletów" zamawiający rozumie wejście osoby/osób dokonujących kontroli biletów do pojazdu słupskiej komunikacji miejskiej i sprawdzenie, czy wszyscy pasażerowie znajdujący się w pojeździe, w danym momencie, wnieśli opłatę za przejazd, posiadają ważny bilet papierowy lub elektroniczny na przejazd, przewóz bagażu, zwierząt oraz dokumenty stwierdzające prawo do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego. Wykonywanie czynności kontrolnych może się odbywać tylko wówczas, jeżeli kontroler posiada trwały wyróżnik (identyfikator) w widocznym dla pasażera miejscu. Kontrola biletów przeprowadzana będzie za pomocą urządzeń kontrolerskich, w które to wykonawca na własny koszt wyposaży każdego kontrolera. W przypadku ujawnienia w czasie kontroli pasażera bez biletu za przejazd lub bez dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, kontrolerzy będą mieli obowiązek pobrać właściwą opłatę za przewóz oraz opłatę dodatkową. Wpływy z tych opłat, uiszczonych przez pasażerów będą stanowić wyłączny dochód zamawiającego.

Co poza kontrolą?

Oprócz kontroli biletów i nakładania opłat dodatkowych do obowiązków wykonawcy i kontrolerów należeć ma:

- prowadzenie całkowitej windykacji opłat – przy minimalnym miesięcznym wskaźniku wynoszącym 0,4 liczonym według wzoru (liczba pasażerów, którzy uiścili opłatę dodatkową w danym miesiącu/liczba pasażerów, na których opłata dodatkowa została nałożona w danym miesiącu),

- prowadzenie postępowań odwoławczych od nałożonych opłat dodatkowych oraz właściwej należności za przewóz,

- prowadzenie dokładnej dokumentacji, łącznie z ewidencją osób spisanych za jazdę bez ważnego biletu,

- niezwłoczne przedstawienie zamawiającemu pisemnych raportów z ujawnienia biletów fałszywych lub innych podrobionych dokumentów związanych z przewozami,

- zapewnienie na terenie Słupska, lokalu do prowadzenia biura obsługi pasażerów, wyposażonego w łączność telefoniczną i łączność internetową, do przyjmowania interesantów w sprawach odwołań, bądź w innych sprawach związanych z działaniami wykonawcy.

Warunki przetargu

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 listopada. Zamawiający ustalił dwa kryteria oceny ofert: cenę (60%), miesięczną liczbę dodatkowych kontroli biletów (40%).


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
kontroler
Słupsk